Kommentar

Hans Fredrik Dahl driver bevisst tåkelegging når han betegner Knut Hamsun som dissident, som bare deltok i kulturdebatten, sier historikeren Rolf Hobson til Dag og Tid.

– Denne artikkelen er heilt klart ein apologi, og eit typisk Dahl-produkt, meiner historikar Rolf Hobson ved Institutt for forsvarsstudiar.

– Bruken av ordet dissident om Hamsun-familien er heilt absurd. Det er vrøvl. Poenget er at Hamsun-familien var medløparar for okkupasjonsmakta. Knut Hamsun stod ikkje modig for meiningane sine under krigen, han var på makta si side. Familien vart fetert av okkupasjonsmakta, og var blant dei mest profilerte støttespelarane for nazistane, seier Hobson.

– Men det er typisk Dahl å skrive så uklart, og det er formulert rotete med vilje, slik at han kan lirke inn revisjonismen. Dahl bør forklare kva han eigentleg meiner. Når han skriv: «Det hersker ingen ytringsfrihet under krig eller når krig truer i Norge» i denne samanhengen, kva meiner han da? Hamsun hylla Hitler friviljug, og vart dømd for støtta si til okkupasjonsmakta. Dahl blandar det formaljuridiske med meiningsklimaet i befolkninga, og han skil ikkje mellom tida før, under og etter krigen.
Rolf Hobson dreg parallellar til omgrepsbruken i tidlegare skrifter av Dahl, og kallar det medviten tåkelegging.

Dag og Tid har også snakket med sjefen for Riksteatret, Bente Erichsen, og hun er akkurat så arrogant og likegyldig som artikkelen til Dahl:

Er det ingenting i innhaldet du reagerer på?
– Ikkje noko spesielt. Burde eg det?
– Eg tenkjer mellom anna på bruken av ordet «dissident» om støtta Hamsun-familien gav til nazistane.
– Eg har ikkje gått så nøye inn i teksten og analysert han at eg kan seie så mykje om det.
– Men teksten framstår som ein apologi for Hamsun-familien?
– Om det er eit alvorleg problem for deg eller andre, får de ta det opp med Hans Fredrik.

Ingar Sletten Kolloen har derimot problemer med Dahls karakteristikker, men på typisk kulturmaner våger han ikke ta avstand fra artikkelen. Det er jo så interessant at han ville skrive! Det skyldes nok den korte plassen!

Dag og Tid

Les også

-
-
-
-