Nytt

Den danske regjeringen har bestemt seg for å slutte returnere asylsøkende familier til Italia, slik Dublin-reglene legger til rette for.

Bakgrunnen er en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i en sak vedrørende en afghansk familie. Dommen kritiserer asylsystemet i Italia.

Dette ble begrunnet med at italienske myndigheter ikke kunne garantere at den afghanske familien fikk et sted å bo i Italia.

Domstolen kom derfor fram til at det ville være i strid med artikkel tre i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen å sende flyktningfamilien tilbake til et land der de risikerte umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Nå er det slik at Italia ikke garanterer sine egne borgere et sted å bo heller. Det betyr at det angivelig er umenneskelig eller nedverdigende ikke å få garantier som ikke gis landets egen befolkning. For en italiener som betaler skatt eller som er blitt kastet ut av sin egen bolig, fremstår nok saken i et noe annet lys.

I fravær av slike garantier, og i fravær av evnen til selv å skaffe seg bolig, er også asylanter prisgitt veldedighet, eller den smule pragmatisk velvilje i asylsystemet som en eventuell garanti hypotetisk kunne ha fastslått formelt.

I praksis klarer de fleste å skaffe seg de strøjobbene som setter en i stand til å betale et beskjedent krypinn, og i praksis vil en familie i nød sjelden overlates helt til seg selv. Det betyr ikke at de er helt fritatt for ansvar for sin egen skjebne.

Det fritaket opprettholdes enn så lenge i Nord-Europa. Resultatet gir seg selv.

 

NRK/NTB: Danmark stanser asyl-returer til Italia