Nytt

16 år gamle Ane Breivik har skrevet et innlegg på si;D sidene i Aftenposten. Hvis det hun skriver er gjengs oppfatning blant den oppvoksende slekt, så er selv et karneval det blodigste alvor. Krenkelsene lurer i hver krok. Enhver handling kan tolkes som krenkelse av forskjellige grupper i samfunnet.

Å kle seg ut som noen fra en annen kultur er, i bunn og grunn, rasistisk. Det fører til unøyaktige, støtende og stereotypiske skildringer av andre menneskers kultur, og gjør det mulig for individer som ikke opplever undertrykkelse midlertidig å være av en «eksotisk» kultur uten engang å sette seg inn i den daglige diskrimineringen eller problemstillingene disse menneskene står overfor.

Det er spesielt problematisk at mange kostymer forestiller minoriteter som er blitt og fortsatt blir marginalisert og undertrykket i samfunnet. Jeg tror det er få som kan sette seg inn i hverdagen til en indianer – en folkegruppe der et stort antall lever i fattigdom, strever med alkoholisme, vold i hjemmet, sult og arbeidsløshet som et resultat av hundrevis av år med kolonisering og effektiv politikk rettet mot å utslette deres eksistens.

http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Halloween-uten-rasisme-7766911.html