Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland.

Hvite, gamle menn og alle vi andre. Hva er det vi – mer eller mindre frivillig – er med på å opprettholde? Og hvem er det som utrettelig splitter det norske samfunnet?

Både ARS, Utrop, NRK, nyhetsformidlere innen Amedia og Schibsted, og diverse dialog- og kulturorganisasjoner mottar årlig store summer over statsbudsjettet. Finansiert av blant annet en rekke hvite, eldre menn – og alle oss andre.

Fra disse organisasjonene fremlegges en jevn strøm av kritikk – mer eller mindre utilslørt – rettet mot det norske samfunnet som et «hvitt» kulturimperialistisk, undertrykkende, forurensende, selvgodt samfunn hvor minoriteter – og klimaet – lider ondt. Under «hvite» menneskers urett – i form av deres kultur. Et samfunn som ikke innvandrere kan eller bør forvente å delta i, eller få noen plass i.

Så kan en spørre seg om hva dette fyrer oppunder av hat mot såkalt «hvite» mennesker, mot det norske samfunnet – både i form av selvhat blant såkalt «hvite» mennesker, og hat og forakt fra ikke-vestlige innvandrere og innvandrere med islamsk tro – og i form av hat mot disse kultur- og medieorganisasjonene fra etnisk norske som opplever å måtte være med på å finansiere en evig pågående sverting av sitt eget samfunn, kultur og verdier.

Hva er hensikten!? Kan det komme noe annet enn selvdestruktivitet, forakt, polarisering og misnøye ut av dette?

En har en – grovt sett – offentlig finansiert fremstilling av at det norske samfunnet er noe som kun kommer «hvite» mennesker til gode, og som skader alle andre. Og som det forventes at alle andre bør stille seg utenforstående til og «kjempe mot».

I stedet for å fremstille det norske samfunnet, norsk kultur og verdier som noe positivt som alle kan ta del i, bygges det i stedet i høy grad opp under en splittelse hvor folk må velge «side» – for eller imot norsk kultur og norske verdier – utifra «rasemessig» og religiøs tilhørighet. I et land som burde være felles.

Det forventes at dette prosjektet er noe som både «hvite» eldre menn og alle vi andre skal godta og finansiere.

Og det er ingen som blir stilt til ansvar for hva de er med på å skape av splid og misnøye, karikerte fremstillinger av saker og folkegrupper. Den grovt karikerte fremstillingen av Norge som et destruktivt hatefullt samfunn som «hvite» mennesker nyter godt av – til ulempe for minoriteter, er blitt en sannhet for mange av oss.

Sylvi Listhaug forsøkte å gi et positivt bilde av norsk samfunn, kultur og verdier som noe alle kunne delta i uavhengig av opprinnelse. Hun endte opp som Norges mest forhatte person.

På tide for NRK, Kulturdepartementet, ARS, Amedia, Schibsted å tenke over hvilket bilde av samfunnet vårt de er med på å fyre opp under. Og hvilket hat og splittelse slikt fører til.

 

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!