Oslo: Det er gammelt nytt at flere minoritetsgrupper har dårlig helse. Det dukker opp tiltak for å bedre helsen til disse gruppene, og det siste skuddet på stammen er en helseradio. Det er Oslo universitetssykehus, Oslo Kommune Helseetaten, Ressurssenter for migrasjonshelse og Pak Radio Vocie of Oslo som samarbeider om sendingene. Skillene i helse og levealder mellom Oslo-øst og Oslo-vest er snart visket ut? Bekymringsverdig er opplysningene om at det slås fast at mange er analfabeter.

– Over tretti prosent av byens befolkning har innvandrerbakgrunn. Mange kan ikke godt nok norsk eller er analfabeter. Helsevesenet har derfor stadig utfordringer med å nå store deler av denne gruppen, sier prosjektleder for Helseradio, Anders Huuse Kartzow.

—-

– I løpet av den timen Helseradio varer, får lytterne ikke bare helseinformasjon, men også mulighet for dialog med helsepersonell som snakker deres eget språk, sier Kartzow.

Sendingene skjer i regi av Oslo universitetssykehus, Oslo Kommune Helseetaten, Ressurssenter for migrasjonshelse og Pak Radio Vocie of Oslo. Se faktaboks for sendeskjema.

Fredag var det offisiell åpning i Pak Radio Voice of Oslo sitt studio i det lille blå huset i skogen ved Stenbråten skole. Det er for øvrig samme sted som Søndre Nordstrand innvandrerforening holder hus.

Språkene som brukes i sendingene er urdu, somali og arabisk. Tove Strand, viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus ønsket lykke til på urdu.

– Helseradio er en fantastisk måte å nå mennesker på. Ikke alle behersker norsk, men her kan de få lytte på sitt eget språk, sa Strand og ønsket lykke til med en innøvd hilsen på urdu.

http://www.dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/helseradio-pa-tre-sprak-1.8576535