norheim.kristian

Kristian Norheim har mottatt drapstrusler og hatmeldinger etter at han på søndag holdt en appell utenfor Stortinget i Oslo for 500 demonstranter fra organisasjonen Med Israel for fred (MIFF).

sze18b12

– Det er trusler om at noen skal komme og ta meg, og at jeg skal utsettes for det samme som sivilbefolkningen i Gaza gjennomgår, sier han til avisa.

Truslene ble fremført på Facebook og på telefon. Norheim tok selv kontakt med personen som sto bak truslene.

PST ønsker ikke å si noe særlig om trusler mot politikere generelt, og ingenting konkret om truslene mot Norheim

– Det er helt individuelt hva slags tiltak vi tyr til. Det kan være synlige tiltak, eller usynlige. Vi snakker lite utad om dette, nettopp på grunn av sikkerheten til den det gjelder, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen

VG  Varden