Tavle

Johan Galtung trakk seg fra foredraget han skulle holdt på Litteraturhuset 7. august for gruppen TheWall.no, ledet av Trond Ali Linstad.

I introduksjonen på Koranen.no het det at Galtung ville belyse jødisk makt i dagens verden. Mot slutten av artikkelen ble det også vist til «Sions vises protokoller». Reaksjonene har fått Galtung til å melde avbud. Linstad sier lettere fornærmet at teksten som ble lagt ut, var godkjent av Galtung på forhånd. Det var den nok. Men Galtung kan ikke helt ha forstått at hans tidligere uttalelser nå er registrert hos såpass mange at gjentakelser ikke passerer ubemerket.

Det er imidlertid ikke lenge siden han var gjest i Dagsrevyen for å snakke om alderdom. Kanskje det forledet ham til å tro at han likevel er stueren.

Flere spørsmål står ubesvart. Den kjente kulturarbeideren Erik Hillestad står fortsatt på programmet til TheWall, som tydelig har vist hvor de hører hjemme.

 

http://www.dagbladet.no/2014/07/03/nyheter/samfunn/israel/antisemittisme/politikk/34164567/

 

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også