Kommentar

Johan Galtung er i siget og har i det siste latt seg intervjue (!) i Dagens Nyheter – han ble plassert på kultursidene (Alternativene var «Bostad», «Resor» eller «På stan»). Galtung er nå kommet dit at han nøyaktig forutså Sovjetunionens sammenbrudd (i 1980) – hittil er Rasma Karklina vel regnet som den eneste som bortimot forutså at Sovjetunionen ville bryte sammen – men Galtung har i ettertid altså kommet til samme konklusjon. Tilbakedatert til 1980 (1. september kanskje).
Han sier Bush kommer til å framskynde det amerikanske imperiets fall med fem år, fra 25 til 20. Og når han står opp om morgenen, stiller Galtung seg selv nesten det samme spørsmålet som Salvador Dali (Hva skal geniet utrette i dag?)

Kjenner noen til foredraget som angivelig skal gi Galtung troverdighet som sannsiger (Berømt foredrag, kaller DNs journalist det. Da må vel kunne dokumenteres?)
Forøvrig kan ikke det første av Galtungs tre årsaker til imperiers sammenbrudd forklare USSRs, og de to andre er ganske selvinnlysende.
Hva legger han så i begrepet imperier når han snakker om USA? Golfspillernes makt.
Neste antikrigsdemo legges til Bogstad.

Utdrag:

«Galtung skämtar inte. Han ser golfen som en symbol för den amerikanska elitens dubbla fundamentalism, den religiösa och den ekonomiska. Som global maktspelare betraktar golfaren världen som en mix av utslagsplatser och greener, fairways och ruffig terräng, flaggor och hål – designad enkom för att utmana och tillfredsställa hans lustar. Denna puritanska hållning, som i amerikanerna ser Guds utvalda folk på vilka det ankommer att styra världen, går att spåra genom hela den amerikanska historien. Föreställningen har inte saknat utmanare, men Galtung menar att för närvarande står sig de republikanska medborgaridealen slätt gentemot den religiöst och marknadsekonomiskt inspirerade imperialismen.»