Johan Galtung har kunnet tillate seg mye rart. Nå har han anbefalt folk å lese Sions vises protokoller. Det ser ut til å være en grense selv ikke han kan krysse.

– Han legitimerer antisemittiske tekster og sprer antisemittiske påstander. Det kan vanskelig bli mer ekstremt enn dette. Det Galtung gjør er livsfarlig og utrolig uansvarlig, sier redaktør i Humanist, Didrik Søderlind til VG Nett.

Søderlind har publisert Galtungs tilsvar til John Færseth i bladet Humanist.

Nå har også VG Nett tatt for seg Galtungs utvikling som anbefaler av antisemittisk litteratur. Galtung er irritert når han svarer på telefon i Washington. Han sier denne type debatt er grunnen til at han forlot Norge.

Christhard Hoffman, professor i moderne europeisk historie og instituttleder ved Universitet i Bergen, bekrefter beskrivelsen.

– Det er det verste antisemittistiske makkverket som finnes. Det er en konspirasjonsfortelling som har ført til folkemord på jødene under den andre verdenskrig, sier Hoffman til VG Nett.

Han kjenner protokollene godt gjennom sin forskning.

– Han antyder at noe av det som står der kan belyse dagens situasjon, og det er sterk kost. Vanligvis er jeg tilbakeholden med å si at folk sprer antisemittiske påstander, men her er det ingen tvil.

Galtung viser også til en pamflett som er en redigert versjon av noe William Pierce har skrevet. Han er en av etterkrigstidens mest kjente nynazister, og skrev The Turner Diaries som inspirerte Timothy McVeigh.

Seniorforsker ved Holocaust-senteret, Terje Emberland, finner det forkastelig, men tror Galtung ikke helt vet hvem han har referert til.

Hvorfor skulle han ikke det?

Galtung: Dette er en av grunnene til at jeg forlot Norge

se også: Stueren høyreekstremisme

Galtung er ikke alene