Steinar Birkeland er en NRK-journalist som for et par år siden laget en dokumentar om Johan Galtung som var ren panegyrikk. Det var ren skamros fra ende til annen. En journalist med så dårlig distanse til objektet bør be seg fritatt.

Det henger kanskje sammen med at Galtung er en ganske autoritær type. Han liker ikke nærgående reportere. Ingen fare med Birkeland. Han formelig slikker skoene til Galtung.

I Lørdagsrevyen fikk vi en forsmak på et program som skal sendes mandag i anledning Galtungs 80-årsdag. Det var skåret over samme lest. Birkeland henger ved munnen til Galtung som et lite barn. Han kan ikke få nok. Og Galtung doserer villig vekk. Det er lov å være fascinert når man er 18-19 år, men ikke når man er over 40, og ikke i 2010. Galtung har sagt for mye dumt til at han ikke skulle konfronteres med det. I stedet får han utbre seg om at USA maksimum har ti år igjen før det imploderer. Dette har Galtung sagt i årtier. Han hater USA.

Galtung har dessuten sagt andre grove ting. Han hadde sans for Saddam Husseins invasjon av Kuwait. I et intervju med NRK noen dager senere sa han: -Hvem husker Kuwait nå?

Uttalelsen var ikke enestående. Når det gjalt diktatorer og autoritære regimer hadde Galtung stor toleranse.

Det samme gjelder islam. Galtung liker å spille vismann, men i et intervju med Dag og Tid, viser han at han ønsker den europeiske sivilisasjons undergang. Vi må bare se å underkaste oss islam. Gjør vi motstand vil det hevne seg.

JG: Eg trur nett det er i ferd med å skje. Ikkje berre Noreg, men heile Europa kan verta islamisert. Eg er ikkje i tvil om at det om ikkje så lenge vil finnast ein Muhammed Galtung og ei Fatima Galtung. Dei gamle vikingættene vil få eit islamsk tilskott.

KS: Men korleis ser du på sikt utsiktene? Vil ikkje då noko umisseleg gå tapt?

JG: Det vil verta ein mjuk, europeisk islam: Eg tenkjer då på dei viktigaste verdiane i islam: fellesskapet mellom menneska og fordelinga av goda. Begge desse verdiane er noko som den harde europeiske individualismen treng.

KS: Kvifor skulle vi ikkje like gjerne enda opp med den harde varianten av islam?

JG: Den får vi berre om vi set oss opp mot historias gang. Gjer vi motstand, vil den islamske framtida verta hard i staden for mjuk. Det er innvandringa, immigrasjonen, dei store rørslene i tida som dreg dette med seg. Ingen kan stansa dette. Og hugs at dei framande i si tid vart bedne om å koma hit, og at dei kom hit på grunn av økonomiske og historiske omsyn ingen kan gjera noko med.

Når NRK har så stor sans for denne mannen fortsatt, må det være fordi mange på Marienlyst deler hans ønskedrømmer.

Via HRS