Kommentar

Islam-kritikk blir sensurert bort ved Universitetet i Oslo, nærmere bestemt Institutt for kulturstudier (IKS), Islam-kurset, som ledes av Norges mest medie-eksponerte islamkjenner Kari Vogt. En av studentene, Anne-Liv Gamlem, har i høst fått sine debattinnlegg på et studentforum på internett slettet av instituttledelsen, sist med den begrunnelse at det var uten «faglig relevans». Gamlem er aktiv i Forum mot islamisering. Vogt & Co ønsker ikke debattinnlegg fra den kanten.

«– Dette lukter av vikarierende motiver og politisk korrekthet. Hvis instituttledelsen ikke ønsker folk som Gamlem på sine kurs og nettsteder, må de si det rett ut,» kommenterer Lars Gule i Humanetisk forbund.

Det siste innlegget som ble slettet, gjaldt boka «Hvorfor jeg ikke er muslim» av Ibn Warraq, utgitt på Humanist forlag. Kari Vogt liker ikke boka, hun liker ikke Forum mot islamisering og hun vil ikke ha «anti-islamske utsagn» på «våre sider».

«– Jeg mener at boken er et dårlig faglig dokument. Forum mot islamisering, som Gamlem er talskvinne for, er heller ikke spesielt saklig. Ingen vil hindre dem i å ytre seg i det offentlige rom, men vi må spørre oss om det er interessant med antiislamske utsagn på våre sider, svarer amanuensis Kari Vogt som leder Islam–kurset.»

Vogt forsvarer overfor Universitas sensuren av innlegget med å sidestille «Hvorfor jeg ikke er muslim» med «Sions vises protokoller». Vi har ikke lest boka, men har vondt for å tro at Humanist forlag ville gi ut et motstykke til det kjente falsumet om jødenes påståtte ambisjoner om verdensherredømme.

Men Vogt går lenger, og påberoper seg faktisk ytringsfriheten når hun avviser Ibn Warraqs bok.

«Boken er irrelevant i arbeidet det studentene holder på med, på samme måte som Sions vise protokoller ville være irrelevant for studier i jødedom. Ytringsfriheten har også begrensninger i norsk lov.»

Dette er ingen slip of the tongue. Så vanskelig er dette med islam-kritikk for Vogt at hun ikke kan svare på om studenter som kommer med slik kritikk er uønsket. Du leste riktig, bare hør:

«– Er studenter som tilhører slike grupper (Forum mot islamisering) uønsket på deres fag?

– Det har jeg ingen formening om. Vi skal ikke avkreve studentene meninger, sier Vogt, …»

Saken er også omtalt i en kultur-kommentar i Aftenposten i dag, «Forbud mot islam-kritikk?».