Kommentar

Det er sannelig lenge siden Vesten forsvarte Salman Rushdie mot tyranniske og morderiske mullaher. Nå blir en dansk historiker og journalist nektet medlemskap i danske PEN fordi han i ledelsens øyne har ytret seg hatsk om islam!

Lars Hedegaard valgte å trekke sin søknad om medlemskap da han fikk forståelsen av at han ikke ville slippe inn. Han er sammen med et par andre forfatter av en bok om islam som har falt PEN tungt for brystet. Saken har vakt stor oppmerksomhet i Danmark og det er mange åpne innlegg i Jyllandsposten og Berlingske.

Hedegaard gir sitt syn på saken i Berlingske igår.

En tale til PEN

Balladen er udløst af bogen »I krigens Hus: Islams kolonisering af Vesten«, som jeg har skrevet sammen med Helle Merete Brix og Torben Hansen. Den skulle have et så frygteligt indhold, at det placerede bl.a. mig i en helt særlig kategori af skribenter, som skulle behandles på et helt speciel måde.

Hedegaard siterer fra uttalelsen fra lektorutvalget, som er en omtale til landets biblioteker. Vi forstår den pleier å være avveid og nøytral:

»Bogen beskriver, hvorledes Danmark og Vesten er udsat for et erobringsforsøg, kaldet islams tredje jihad, hvis formål er at udbrede islams myndighedsområde til lande beboet af vesterlændinge. Muslimer danner ikke nationale mindretal, idet de dels ikke føler sig som en del af den nation eller den kultur, de lever i, dels indskærpes af deres åndelige ledere, at de ikke har pligt til at integrere sig, men derimod til at danne parallelsamfund. Forfatterne forventer ikke en egentlig magtovertagelse, men en territorial opsplitning i kristne og muslimer, der i sidste ende vil eliminere nationalstaten. I modsætning til kristendommen er islam en universalideologi, hvor sharia-loven er det grundlæggende i samfundet. Forfatterne finder det naivt, når man i Vesten tror, at man kender islam som en religion, man kan leve sammen med. Forfatterne har ikke mange løsninger på de opridsede problemer, men peger på, at man skal være bedre til at sige fra over for sharia og ikke tolerere en dybt diskriminerende form for islam. Bogen er et yderst aktuelt indlæg i den standende debat bl.a. om fundamentalismens farer. Stor litteraturliste og nyttig ordliste samt linkssamling afslutter bogen.«

Zion vises protokoller!?

Få uger senere kom så en ordrig anmeldelse i PEN-bladet. Den var skrevet af Hanna Ziadeh, der sammenlignede vores bog med »Zions vises protokoller« (et antisemitisk falskneri fabrikeret for hundrede år siden af den russiske zars politiske politi i den hensigt at fremkalde pogromer). Af samme årsag fandt han, at man skulle undlade at købe bogen, og hvis den tilfældigt kom en i hænde, skulle man ikke læse i den. Det er i øvrigt et ganske overraskende synspunkt i et blad, der værner om ytringsfriheden.

Sett fra et norsk synspunkt er sammenligningen interessant. Det var akkurat den samme parallell Kari Vogt trakk da hun skulle si noe om den kritiske islam-boken Humanist Forlag utga.

Det er ganske spesielt at en forening som skal forsvare ytringsfriheten, er den som nekter å oppta noen som medlem på grunn av hans meninger! Et poeng Hedegaard ikke unnlater å påpeke:

For en historiker er det i øvrigt interessant, at det første velovervejede angreb på ytringsfriheden siden besættelsestidens begrænsninger ikke kom fra statsmagten, sådan som alle fans af George Orwell havde frygtet, men fra en halvprivat bevægelse, der sagde, at den havde til formål at beskytte ytringsfriheden.

Saken fortjener nærmere omtale. Hva sier norske PEN om saken, der finnes det mange politisk korrekte.