Kommentar

Kari Vogt slapp katta ut av sekken under en debatt med Lars Gule i Dagsnytt 18 i går om boka «Hvorfor jeg ikke er muslim», saken er tidligere omtalt her og her på document.no. I debatten var det svært om å gjøre for Vogt å forsvare sensuren av upassende ytringer på et nettforum ved Institutt for kulturstudier (IKS), Islam-kurset, blant annet en henvisning til nettopp «Hvorfor jeg ikke er muslim».

Vogt trakk fram alle mulige sitater fra boka for å stille den i et mest mulig uheldig lys, og for å imøtegå kritikken om at hun selv har vondt for å takle kritikk av islam. Til slutt i debatten kom det fra Vogt: «Boka er reaksjonær, fordi den går inn på USA-imperialismens premisser.»

Det er nærliggende å tolke Vogt slik at hun velger islams side i striden med USA (om vi da godtar at det finnes en slik strid, hvilket mange vil benekte). Vogt må logisk sett forstås slik at islam representerer det progressive mot det «reaksjonære» USA, siden det er islam-kritikk som er temaet. Vårt lands kanskje fremste islam-autoritet (muligens forhenværende) får en betydelig utfordring i å redegjøre for islams progressive sider.

Hun har også et forklaringsproblem når hun kaller USA for reaksjonært. Hva vil det si i kampen mot internasjonal terrorisme for eksempel, er det reaksjonært å føre en slik kamp? Eller tenker hun på Bush & Cos ambisjoner om å bidra til en demokratising av Midtøsten? Bruken av uttrykket «USA-imperialismen» sier noe om hvor Vogt står politisk. Det er et ladet uttrykk som venstresiden har pusset støvet av etter at det lenge, siden Vietnam-krigen, lå ubrukt. Det er mulig at Vogt for alvor mener at konflikten i verden i dag står mellom USA og et ikke nærmere definert islam. Her har hun i så fall også en pedagogisk utfordring. Undersøkelser viser at det er en nokså liten del av verdens muslimer og islamske land som slutter opp om islamistenes kamp mot amerikanere og jøder. I debatten i Dagsnytt 18 ble uttalelsen stående uimotsagt, programlederen skulle videre til neste innslag. Vi venter spent på fortsettelsen.

I mellomtiden tar den eksilirakiske forfatteren Walid al-Kubaisi et skarpt oppgjør med Vogt i Aftenposten onsdag, der han sier at hun og andre islamforskere har sviktet sitt fag ved å fortie problematiske sider ved islam.

«- Kari Vogt er ingen nøytral forsker. Hun produserer et bilde av islam som er til forveksling likt det bildet fundamentalistene selv skaper, nemlig ved at hun bevisst bare snakker om enkelte sider av islam. Som kristendom og jødedom har også islam positive og negative sider, og alt må frem i lyset.

– Ved å sidestille boken «Hvorfor jeg ikke er muslim» av Ibn Warraq med det anti-sionistiske smedskrift «Sions vises protokoller» mister Kari Vogt sitt navn som fagperson. «Sions vise protokoller» sprer hat mot jøder, mens boken «Hvorfor jeg ikke er muslim» kritiserer de dogmer innenfor islam som sprer hat mot kvinner, mot minoriteter og så videre, mener Walid al-Kubaisi.»