Sakset/Fra hofta

 Demografien endrer Sverige. 

 malmo_2002_2013

Affe har inkludert gruppen «født i Sverige med minst én forelder født utenlands», men denne gruppen kan også inkludere, for eksempel, svensker med britisk far, eller norsk mor.

Hvor stor denne gruppen er i forhold til barn av svenskfødte innvandrere med utenlandskfødt ektefelle (henteekteskap), er uklart. Totalt sett er det 25 684 i gruppen «Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder».

Denne oversikten viser de fire inndelingene  som CSB benytter:

Malmo

Det kan sikkert debatteres om svensker nå er i minoritet hvis man legger til eller trekker fra deler av denne siste gruppen. Men det er flisespikkeri for trenden er klar; det dreier seg uansett bare om få år før det de aller fleste legger i begrepet «svenske» er i mindretall i Malmø. 

Statistikdatabasen.csb

Affes Statistik-blogg