Demografien endrer Sverige.    Affe har inkludert gruppen «født i Sverige med minst én forelder født utenlands», men denne gruppen kan også inkludere, for eksempel, svensker med britisk far, eller norsk mor. Hvor stor denne gruppen er i forhold til barn av svenskfødte innvandrere med utenlandskfødt ektefelle (henteekteskap), er uklart. Totalt sett er det 25 684 i gruppen […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.