Dagbladets leder forsøker å svare deres eget forsideoppslag fredag; En heldekket Umm Salahudeen som sier: – Vi er i krig med Norge. Men det er ikke lett å bli klok på hva Dagbladet egentlig mener. Bortsett fra at dialog alltid er det beste. 

 

Den militante islamistiske retorikken kan på enkelte måter sammenliknes med noe av det som ble sagt av norske marxist-leninister og nynazister på 1970 og 1980-tallet. Vi vet jo i dag at AKPs væpnede revolusjon stort sett befant seg på tegnebrettet, mens nynazistene trolig mente mer alvor av betydningen vold. Nå skal ikke vi være naive og tro at enkelte militante islamister i Norge er ufarlige, og det er svært viktig å holde dem under oppsyn. Ingen land i verden er i dag forskånet for mulige terroraksjoner, men de må nødvendigvis ikke komme fra muslimer.

Og vi må huske på at de militante muslimene er svært marginale og splittede i Norge, selv om militant islam øker både her hjemme og internasjonalt. Men det er etter vår mening dialog som må til. Sett fra Umm Salahudeens synspunkt er Vesten i krig med islam, først i Irak og seinere i Afghanistan. Hun har etter det vi mener forskrudde holdninger, men det har også ekstremister innen andre trosretninger. Og det blir for eksempel ikke bedre av at sivile blir drept av amerikanske droner i Pakistan nesten daglig, selv om målet er å «ta ut» hellige krigere. At vold avler vold er ikke noe nytt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂