I en rapport fra Policy Exchange estimeres det at en tredjedel av Storbritannias befolkning vil bestå av etniske minoriteter i 2050. Idag utgjør de 8 millionene innvandrere omtrent 14 % av befolkningen.

Over the past decade, the UK’s White population has remained roughly the same while the minority population has almost doubled. Black Africans and Bangladeshis are the fastest growing minority communities with ethnic minorities representing 25% of people aged under the age of five. 

Vi ser det samme mønsteret i Storbritannia som i Norge: Nordmenn holder seg på rundt 4 millioner mens innvandrere og deres etterkommere vil utgjøre økningen i den total populasjonen.

article-0-083840A2000005DC-680_468x286

De som assimileres foretrekker å kalle seg britiske fremfor engelske. Det er nesten bare hvite engelskmenn som betrakter seg som engelske. Skottene er først og fremst skotter og waliserne er; ja nettopp, walisere. For omverdenen derimot, er de alle briter.

De etniske minoritetene fortrekker å bo i byene. Hele 50 % er bosatt i de tre største byene; London, Manchester og Birmingham.

To some in Britain, the thought of a third of the country’s population being non-white by 2050 may be a cause for surprise. But in Manchester’s Moss Side, the forecast already sounds passé. According to a study from Manchester University, just 26% of the area’s 18,902 residents are now white British. Africans make up a further 17%, followed by Caribbean (10%) and Pakistanis (7%).

Folk med bakgrunn fra Pakistan og Bangladesh har de største familene, som regel med 4 personer eller mer i hver bolig. 40 % av svarte bor i sosialboliger, mens to tredjedeler av indere og pakistanere bor i eget hus. 

Nesten alle etniske minoriteter, med unntak av indere, har dobbelt så høy arbeidsledighet som landsgjennomsnittet. 

Black Africans (18.3%) have the highest unemployment rate. 39% of Pakistani and 42% of Bangladeshi women have never worked. 24% of Pakistani men are taxi drivers and half of all Bangladeshi men work in restaurants. In contrast 43% of Indians work in the highest skilled professions.

70 % av indere går på universitet i motsetning til 43 % av hvite briter.

Alle etniske minoritetsgrupper, uavhengig av alder og sosial klasse, støtter Labour. Indere er allikevel fire ganger mer tilbøyelige å stemme konservativt. De konservative har 17 % støtte fra indere, 4% fra afrikanere, 7 % fra svarte fra De Karibiske Øyer, 8 % fra bangladeshere og 9 % av pakistanerne. Vi har ikke glemt at import av nye velgere var en villet politikk fra Labours side.

 

The Telegraph

Daily Mail

The Guardian

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂