Så mange som 4,5 millioner briter har i løpet av 10 år flyttet fra London og områdene i sør-øst, på flukt fra overbefolkning og kriminalitet i jakten på bedre livskvalitet. Alene tallet fra London utgjør 2,4 millioner mennesker. Mange er familier som har brukt overskuddet fra hussalg til å slå seg ned i vest-England.

Nye offisielle statistikker viser at Storbritannia er i ferd med å bli Europas tettest befolkede land. I 2005 hadde Storbritannia 387 mennesker per kvadratkilometer, et antall som økte til 390 i 2006. Det er nesten det dobbelte av økningen Tyskland opplever og 4 ganger så mye som i Frankrike.

Statistikkene peker også på endringen i den etniske sammensetningen i større urbane sentra, der minoritetene utgjør en økende del av befolkningen. På 10 år har London opplevd et fall i den etnisk hvite befolkningen på 608 000 mennesker, noe som er det største netto fallet i landet.

De som flytter ut blir erstattet av innvandrere fra utlandet og andre deler av Storbritannia, hovedsakelig unge mennesker på jakt etter arbeid. Det har ført til at områdene likevel har fått en nettotilvekst på 384 000.

Birmingham har alene hatt et fall i den etnisk britiske befolkningen på 61 000 i de siste 10 årene. Noen analytikere mener at Birmingham, som har en stor gruppe ikke-vestlige innbyggere, i løpet av neste år vil bli den første byen i Storbritannia som ikke lenger har en etnisk hvit majoritetsbefolkning.

While the capital has long been a magnet for young people from other parts of the UK, in recent years these incomers have failed to make up for the exodus of Londoners.

As a result, London’s «British» population fell by 608,000, which was the greatest net loss seen in any part of the country.

However the loss was more than offset by the arrival of a million people in the capital from overseas over the past decade.

Many have come from Eastern Europe, particularly Poland, following the expansion of the European Union.

London’s total population has increased by 538,000 since 1996, which was the biggest increase seen by any part of the country.

Halifax chief economist, Martin Ellis, said: «Sixteen of the 20 local authorities with the highest levels of net internal migration since 1997 are coastal areas. People are moving in large numbers to enjoy the benefits of living near the sea.»

Sør-vest England har hatt en netto økning på 441 000 personer siden 1996, som er en større befolkningstilvekst enn noe annet sted i landet.

Mr Ellis said: «The figures do show a flight from cities and urban centres to more rural locations and the seaside. Many will be people with children who are looking for a more family-friendly quality of life.

«We don’t have a demographic breakdown as to who is going, but it will include a number of middle-aged and older people who have made money from the property market».

The Daily Mail: 4.5million flee crowds of London and the South East to move to the coast or the country

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂