En ny studie viser at hvite briter flykter fra områder som domineres av etniske minoriteter, mens nær halvparten av landets etniske minoriteter – rundt fire millioner mennesker – er bosatt i områder hvor etniske briter utgjør mindre enn 50 prosent av befolkningen. Tidligere leder for Likeverds- og menneskerettskommisjonen, Trevor Philips, mener at studiens funn ikke er gode nyheter for integrasjonen og bør gjøre Storbritannias innbyggere nervøse.

I likhet med Oslo og omegn blir særlig London stadig mer segregert. Sta­tis­tisk sen­tral­byrå la nylig ut flytte­tal­lene for 2012, og de viser blant annet at Oslo opp­levde innen­landsk netto­ut­flyt­ting for femte år på rad – 819 personer forlot byen i 2012. Samtidig var den utenlandske tilflyttingen på over 5000 personer.

Tenketanken Demos’ nylig offentliggjorte studie viser at også hvite briter flytter ut av områder hvor de har havnet i minoritet, og erstattes av innvandrere og andre etniske minoriteter.

White Britons are ‘retreating’ from areas dominated by ethnic minorities, a study has revealed.

Analysis of census figures shows that white Britons are leaving areas where they are in a minority and are being replaced by immigrants and other ethnic minorities.

As a result, nearly half of ethnic minorities – 4 million people – live in communities where whites make up less than half the population, the study by the Demos think-tank found.

Demos said the survey showed a ‘spiral of white British demographic decline’ as white Britons choose to leave minority-dominated areas.

Trevor Phillips, the former chairman of the Equality and Human Rights Commission, said the findings should make us ‘a little anxious’, and were ‘not good news for the cause of integration’.

He said: ‘What ought to make us a little anxious is the “majority retreat” it has unearthed – white people leaving minority-led areas and not being replaced.’

Allerede i 2005 advarte Philips om at Storbritannia gikk «i søvne mot segregering» etter hvert som landet fikk flere boligområder delt etter «religion og rase».

Leder for tenketanken Migrationwatch, Sir Andrew Green, gir Philips rett, og sier at studien er et ugjendrivelig bevis for at landet har gått i søvne mot en segregering han mener er resultatet av at Labour åpnet for masseinnvandring da partiet kom til makten i 1997.

‘Public dismay at the pace of change in our communities largely explains why so many voted as they did in last week’s local elections. The case for a sharp reduction in immigration is now overwhelming; we cannot possibly integrate new arrivals on anything like the present scale.’

Demos said the change was the result of ‘white retreat’, where departing white Britons are replaced by migrants and ‘the natural growth of the minority population’.
Its analysis of the 2011 Census showed 4.6million ethnic minorities – or 45 per cent of the total – live in areas where white Britons make up less than half the population.

Some 4.1million ethnic minorities live in council wards in which all whites – including foreign nationals – add up to less than half the total. That compares with only a million ethnic minorities – 25 per cent of the total – in the same situation at the time of the 2001 Census.

Such areas include Yardley in Birmingham and several council wards in East and South London, Demos said.

At the same time, it showed more ethnic minority families were moving into ‘white-dominated’ parts of the country.

There are now just 800 council wards out of 8,850 where the population is 98 per cent white. That compares with 5,000 in 2001.

Mr Phillips said: ‘This very interesting piece of research reveals a number of vital findings about how people in England and Wales are living together.

‘First, it shows a kind of “Ambridge effect” – a welcome minority advance into areas previously only the preserve of the white majority.

‘It also demonstrates a greater degree of ethnic mixing within cities, although unfortunately this appears to be mostly between minorities.’

The ‘Ambridge effect’ refers to the arrival of ethnic minority characters in recent years into plotlines on the Radio 4 soap The Archers.

Direktør i Demos, David Goodhart, sier at studien identifiserer en voksende befolkning som er «geografisk adskilt» og har «begrenset kjennskap til flertallets kulturelle koder». Han legger til: – Jo større konsentrasjonen av den etniske minoritetsbefolkningen blir, desto færre er mulighetene for interaksjon med den hvite majoriteten.

Eric Kaufmann, a professor at Birkbeck College who carried out the detailed analysis, said: ‘These results present a mixed picture. While ethnic mixing and integration is being helped by more minority people moving into England’s whitest areas, the most concentrated minority areas are just becoming more so.’

Daily Mail:How rise of ‘white flight’ is creating a segregated UK: Study reveals white Britons are ‘retreating’ from areas dominated by ethnic minorities

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂