Daily Mail snubler i sine egne woke-ben. Avisen greier kunststykket å gi hvite mennesker skylden for økt smitte av korona-viruset.

De fleste i Storbritannia har fått med seg at spredningen av covid-smittede i Nord-Englands fabrikkbyer skyldes at spredningen av viruset har skjedd ukontrollert i minoritetsbefolkningene. Dette er dårlige nyheter for de politisk korrekte. Og noe man helst ikke vil lage store overskrifter av.

En annen kjent smittefaktor er studenter som bor tett på hverandre på campus. Ved enkelte britiske universiteter har over 500 studenter testet positivt. Men blant dem er det svært få som har symptomer på smitte.

På tross av denne kunnskapen greier Daily Mail kunststykket å gi hvite mennesker skylden for spredningen med overskriften White people have driven spiralling cases of Covid-19 cases over the past fortnight, data reveals. Daily Mail snubler i sine egne woke-ben, for i ingressen på samme artikkel motsier avisen seg selv, idet de forteller at det er høyest andel av smittede blant den pakistanske befolkningen.

  • Ethnic group has accounted for biggest surge in cases in two weeks to October 4
  • White people’s rate surged from 37.3 to 97 cases per 100,000 people
  • But it was highest in Pakistani people, data from Public Health England shows

Det er fremdeles flest hvite mennesker i Storbritannia. Rundt 80 prosent klassifiserer seg som hvite. Det vil dermed naturlig nok være flere smittede i denne gruppen totalt sett. Det betyr imidlertid ikke at hvite briter har høyest andel av smittede hvis man nå på død og liv må ta for seg rase i denne pandemien.

Daily Mail skriver selv at det er pakistanere som har høyest andel av smittede. De viser til og med en graf som illustrerer dette:

Men dette skal altså vrenges til at det er hvite mennesker som er problemet med å få kontroll på spredningen.

There are 53 million white people in the UK, according to the latest census, or 80 per cent of the population. There are also 4.5 million Asian people, and 2.3 million Black people.

Experts said the jump in infections in the group may show the virus is moving away from city centres where the population tends to be more diverse and into more rural areas.

This, they say, has probably been fuelled by teenagers going off to university in different towns and cities.

Daily Mails lesere er ikke imponert over denne vinklingen:

Daily Mail trekker også frem en ny studie som opplyser at Asian people (pakistanere, indere og folk fra Bangladesh) er de som har størst risiko for å dø av korona-viruset etter at de er blitt lagt inn på sykehus.

It found the group doesn’t have a higher risk of hospitalisation but, once in hospital, the King’s College London scientists suggested they had a higher risk of death.

The study also found black people were three times more likely to be admitted to hospital than white people if they catch the virus. But their survival rates were no different to that of white people.

Vi greier å trekke linjene. Avisen vil at vi skal forstå at det er hvite menneskers oppførsel som gjør at viruset spres og at minoritetene dør.

Det ville selvsagt være helt utenkelig å skrive en hypotese om at helsearbeidere med bakgrunn fra Pakistan, India og Bangladesh sprer smitte på sykehjem og sykehus. Selv om avisene terper på at at det nettopp er disse gruppene som er overrepresentert i helsesektoren.

De smittes vel på arbeidsplassen av syke, eldre, hvite mennesker. Og aldri omvendt.

Daily Mail

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

+