Et nytt Document tidsskrift er klart. Det ble levert fra bokbinder onsdag, men p.g.a fridager og forsinkelser med oppmelding vil det ta litt tid før det er i Narvesen og bokhandlerne.

Det kan imidlertid bestilles fra document med en gang. Prisen er den samme som sist: man får porto dekket.

Opplegget er litt annerledes enn det første nummeret: det var en samling artikler som var publisert. Denne gang er ca 70 % av innholdet originalvare. De kommer heller ikke til å bli lagt ut på nett. Vi fikk en så god respons på første nummer at vi forsto at tidsskriftet åpnet nye muligheter. Document må ha inntekter. I alle transaksjoner gir man noe. Nettet sløver denne markedsmekanismen ved å tilby varer gratis.

Grunnlovsjubileet skal markeres. Andre har større ressurser. Vi gjør det vi har forutsetninger for: Forteller noe om en del av den norske virkeligheten som de andre ikke dekker eller anerkjenner.

I det nye nummeret finner du artikler om den voldsomme transformasjonen Norge gjennomgår, både demografisk, kulturelt, religiøst og ideologisk. Den er så voldsom at vi kan snakke om en reformasjon nummer to. Akkurat som under den første reformasjonen er det mye som havner i fossen og males over.

Vi må innstille oss på en helt annen virkelighet. Senterpartiets nye leder Trygve Slagsvold Vedum sa i en NRK-sending nylig at partiet kun kunne gå med på en innvandrings- og asylpolitikk som var konsekvent human. I motsetning da til Fremskrittspartiet som ville ha en inhuman politikk i hans og makker Jonas Gahr Støres øyne.

Den som åpner øynene og ser mot kystene av Nord-Afrika og Levanten oppdager flyktningestrømmer som overstiger Europas kapasitet både kortsiktig og langsiktig. Når man ser befolkningsprognosene for Afrika, forstår man at Slagsvold Vedum ikke lever i virkelighetens verden.

Den politiker som ikke gjør det er ute på en farefull seilas.

Geir Furuseth skriver om Nigerias befolkningsvekst og Afrikas utsikter. Paul Collier har et langt essay om innvandring. Douglas Murray har et fantastisk essay om Europa og islam.

Bare disse er verdt hele tidsskriftet.

Bestill idag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂