Sakset/Fra hofta

Hvis leserne undrer seg på noe mer variabel produksjon så skyldes det at redaksjonen er opptatt med å lage et nytt tidsskrift som skal utkomme i begynnelsen av mai. Det tar tid.

Anledningen er selvsagt grunnlovsjubileet. Andre kan bruke sine ressurser til å se bakover. Vi forsøker å se fremover: Hvem er vi og hvem vil vi være?

Dette nummer vil for 80 % vedkommende være originalstoff. Det vil ikke bli publisert på nett. Under arbeidet har vi oppdaget hva mange aviser har erfart: ved å legge alt ut gratis skjemmer man bort leserne. Nå er det kanskje feil uttrykk om documents lesere. I det minste den delen som frivillig støtter document økonomisk. Det er en stigende gruppe og som redaktør vil jeg få takke deres inderlig.

Men det er ennå ikke nok til å betale en anstendig lønn og realisere planer vi har. Derfor må vi se oss om etter andre inntektskilder, og her dukker tidsskriftet opp.

De som virkelig er interessert i hva vi driver med, vil kjøpe tidsskriftet. Det neste nummeret vil inneholde noen spennende artikler. Slik får vi målt hvor stor interessen er.

Document er på mange måter et avantgardeprosjekt. Vi forsøker å tenke tanker som man ikke finner i mainstreampressen. Nå får vi  en idé om hvor stor interessen er. Hvis du som leser synes document bør spres, kan du være med å gjøre folk oppmerksom på tidsskriftet. Det vil bli å få kjøpt i både Narvesen og bokhandlern, og vi vil sende ut per post.

Interessert kan allerede nå booke et eksempler:

 

1814-2014@document.no

prisen blir den samme; kr 249-

fritt tilsendt

men 40 kroner ekstra til utlandet.

Vi har en egen konto for hvert nummer:
1503.46.26062