Tavle

Fra vennlige Narvesen-ansatte hører vi at kunder spør etter når neste nummer av Document tidsskrift utkommer. Hyggeligere beskjed kan vi ikke tenke oss. Det er derfor en glede å kunne opplyse at arbeidet er i gang. Vi håper å ha tredje nummer på gaten i begynnelsen av desember.

Nummeret får samletittelen Brorskapet, og handler om alliansen sosialister/islamister.

Det er dyrt å utgi tidsskrift. Vær med å sikre utgivelsen ved å innbetale allerede nå.

Nummeret blir litt billigere: kr. 199,- gratis tilsendt

Det er inkludert porto i Norge, men bor man utenlands må man legge til kr. 40, for Europa og kr 80 for USA (da har vi trukket fra den norske portoen på kr. 40)

betal inn 199, – (eller mer for utlandet)  på konto  1503.53.81446

eller via Paypal