Sakset/Fra hofta

Document III er sendt til trykkeri og rekker å komme ut før jul. Det er om ikke den perfekte, så den uunnværlige julegave. Til deg selv eller andre.

Vi har gått litt ned i volum. 180 sider var mye, nå er vi på 128. Prisen er redusert tilsvarende, og ligger nå på sympatiske 199,- Det er ikke verst for å få tidsskriftet fritt tilsendt.

Hvis du vil ha tidsskriftet til jul skal du sette inn beløpet på konto 1503.53.81446 og anføre navn og adresse.

Hvis mange nok bestiller vil du sikre økonomien og gjøre det mulig å utgi flere numre. Vi har som målsetning å klare fire i året, kvartalsskrift m.a.o. Vi har allerede stoff til å fylle neste nummer.

Du vil finne stoff i DOCUMENT III som du ikke finner noe annet sted. Tema denne gang er alliansen mellom sosialister og islamister, under tittelen: Brorskapet.

 

 

Les også

-
-
-
-
-

Les også