Sakset/Fra hofta

Vårt Land kunne onsdag 3. august rapportere om at den siste utgaven av den såkalte­ ­islamske statens tidsskrift, ­Dabiq, retter søkelyset mot «kristendommen spesielt og vestlige ideologier generelt». Den engelske utgaven har ifølge Vårt Land tittelen «Break the cross».

Vårt Lands Andreas W. H Lindvåg skriver at organisasjonen, The Clarion Project, som sørger for at tidsskriftet forblir tilgjengelig selv om IS-kontrollerte nettsider og kontoer stadig stenges, hevder at dette er en endring («a break in tone») fra tidligere utgaver.

Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, som har lest nummeret, sier til Vårt Land:

The Clarion­ Project kan ta litt hardt i, men IS legger veldig vekt på motstanden mot kristendommen denne gangen.

Han tror ifølge Vårt Land ikke at det signaliserer­ en ideologisk endring, men ­muligens en taktisk en:

 Til nå har Dabiq vist krigen. Budskapet har vært: «Kom hit og bli helten du drømmer om å være». Det kan være at IS nå legger økt vekt på tro og kamp mot kristendom for å holde motivasjonen oppe hos desillusjonerte tilhengere, sier Thorsen.

IS har tapt mye territorium i Syria og Irak, og nesten alt i ­Libya. Kontroll av territorium har stått helt sentralt i IS sin ideologi­ og skilt dem fra for eksempel ­al-Qaida.

Dabiq pleier å ha et hovedtema og at kristendom er tema denne gangen ­høres ikke rart ut, sier professor Øystein Sørensen til Vårt Land

Historieprofessoren ved Universitetet i Oslo har tatt for seg tidsskriftet i antologien Islamisme­: Ideologi og trussel og sier til Vårt Land at:

IS neppe har laget bladet etter kirkeangrepet i Normandie, men spekulerer ikke på om tidsskriftet og angrepet var en del av samme plan.

Sørensen sier til Vårt Land at selv om vi ikke skal overdrive betydningen av det nye nummeret, mener han:

at IS sin teologi og henvisninger til kristendom må tas alvorlig og ganske bokstavelig.

Når IS tematiserer kristendommen, er det kristendommen de mener. Det er ikke bare et løst kodeord for Vesten, men også selve religionen. Jeg skal ikke se bort ifra at vi bør være bekymret for flere angrep mot kristne forsamlinger. Men det er ikke grunn til hysteri, for det er få terrorister der ute.

I følge Vårt Land mener Sørensen at teologien til IS kan få konkrete konsekvenser. IS har gått spesielt brutalt fram mot minoriteten jezidiene:

 Dabiq hadde en teologisk ­utredning om hvorvidt jezidier må forstås som frafalne muslimer eller hedninger. Førstnevnte skal drepes, sistnevnte kan tas som sexslaver. De konkluderte med at de var hedninger.

Dag Einar Thorsen mener i følge Vårt Land at nummeret gjenspeiler en dobbelthet i IS sitt syn på kristendommen:

Det er en bestemt religion som IS er teologisk uenig i. Treenighetslæren er en rød klut som også får gjennomgå i dette nummeret.

På spørsmål fra Vårt Land om kristne er hovedmålet til IS, svarte Øystein Sørensen:

 Målet er å nedkjempe alle som ikke støtter deres islamtolkning. I IS sitt intolerante hierarki står for eksempel jezidier lavere enn kristne. Men at både kristendom som sådan og kristne er fiender for dem, er det ingen tvil om. De vil nedkjempe kristendommen til ingenting er igjen.

Da journalist Lindvåg viser til at Pave Frans sier verden ikke er i en religionskrig, er svaret fra Sørensen befriende kontant:

For IS handler dette i aller høyeste grad om religion.