Feature

T3 - utsnitt - communist running dog Mao

Tidsskriftet kom fra trykkeriet i går, og det er så bra som vi håpet. Å sette noe ned på papir er som å sette utfor en hoppbakke. Vi våger å påstå at det ikke finnes noe tilsvarende på trykk i Norge. Tanker som gjør seg gjeldende i utlandet, finner ikke noe avtrykk her. Det er ikke bra. Da kan meningsdannere late som om ingenting.

Prisen er overkommelig – 199 og du får det gratis tilsendt. Bestill nå!

Bestill over Paypal, eller via bank: 1503.53.81446 og anfør navn og adresse. Kr. 199,- fritt tilsendt i Norge. Legg til porto 40,- for Europa og ytterligere 40 kr for verden forøvrig.

Les også

-
-
-
-
-