Nini Roll Anker (Molde, 3. mai 1873 – Asker, 20. mai 1942) nevnes ikke ugjerne i samme åndedrag som den eldre Camilla Collett; de var begge forfatterinner og kvinnesaksforkjempere som kom fra overklassefamilier – førstnevnte var datter en en statsråd, sistnevnte av en prest og eidsvollsmann. Begge utfordret sosiale normer. Deres liv overlappet hverandre delvis.

Roll Anker er utvilsomt best kjent for romanen «Den som henger i en tråd», som også gav opphav til en TV-serie på NRK med Katja Medbøe i hovedrollen som Karna, en syerske som jobber under harde kår på en konfeksjonsfabrikk, og som slites mellom egne drømmer og morens og samtidens forventninger. Pietisme versus seksuell frigjøring er en rød tråd i Roll Ankers forfatterskap.

Romanen er et viktig litterært bidrag, men kanskje gjør forfatterinnens liv større inntrykk på en samtidig observatør. Hennes overklassebakgrunn var nemlig ikke til hinder for at hun viste omsorg for svakerestilte personer, hva enten de var forfattere eller arbeiderkvinner i nød.

Fra Norsk biografisk leksikon:

Engasjementet for kvinnenes livskår vises i hele Nini Roll Ankers virke. I tiden som godseierfrue tok hun initiativ til en forening for fabrikkarbeiderskene i Tistedalen. Hun engasjerte seg også i reformarbeid for ugifte mødre og skrev artikler og debattinnlegg om kvinnesaken. Som forfatter inngikk hun i et nettverk av kvinnelige forfattere og kritikere, med bl.a. Hulda Garborg, Fernanda Nissen og Sigrid Undset, som holdt sammen på tvers av politisk tilhørighet.

Disse personlige eksemplene kunne tjene som inspirasjonskilder også i våre dager.

For om man kaster et blikk på samtidens Norge, er det ikke vanskelig å få øye på marginaliserte personer, om enn deres nød – eller for tidlige død – kanskje oftere er spirituell enn materiell. Men hvor er det tverrpolitiske nettverket av ressurssterke personer som snobber ned og gjør en personlig innsats for deres sak i offentligheten?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂