Nytt

På Palmesøndag minnes kristne verden over at Jesus kom ridende på et esel inn i Jerusalem. Kirkens største høytid står for døren, dette store drama om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Men kirkens viktigste budskap må vike når tidens homofilivinder blåser like inn i vår nasjonalhelligdom og det helt opp til prekestolen.

Hoveddelen av prekenen under dagens høymesse var viet Kirkemøtet og debatten omkring homo-vielse i ettertid.

Gudstjenesten i Nidarosdomen ble svært spesiell. Ja, den ble så spesiell at visstnok mer enn førti mennesker forlot gudstjenesten i protest. Bjørn Eklo hører til menigheten, og er en av dem som reagerte på dagens preken.

Eklo påstår at så mange som 43 personer forlot kirken under eller like etter prekenen. Det er et tall som langt overgår det adressa.nos to medarbeidere på stedet observerte. Eklo fremstiller det som en stor protest mot innholdet og formen på prekenen.

– Dette er prekestolen i landets fremste kirke. Prestene bør være litt varsomme med hva de sier

– Hele denne homodebatten har tatt for stor plass. Jeg sier ikke at det er uviktig, men det virker nesten som om det er det eneste som betyr noe akkurat nå

Nettopp på årets Palmesøndag ønsket kapellan Beate Iren Lerdahl, som var den som forrettet under høymessen i Nidarosdomen i dag, å fokusere mer på politikk og homofili enn på Jesus Kristus og kirkens største drama og høytid; påskebudskapet. I dag ble Nidarosdomens prekestol først og fremst brukt som en politisk talerstol og ikke til forkynnelse. Dette fordi kapellanen bare måtte si noe om situasjonen i kirken etter Kirkemøtet.

– Jeg har gruet meg litt til i dag. Hele uken har jeg kjempet med hvor stor plass jeg skal bruke på denne saken, sier Lerdahl.

Hun sier hun ville bruke litt tid på å oppsummere situasjonen i kirken etter Kirkemøtet.

En kvinne som ønsker å være anonym sier:

– Jeg har opplevd andre prester håndtere dette på en mye mer elegant måte. Det burde ikke vært hele prekenen.

På selveste Palmesøndag kom altså påskebudskapet i bakgrunnen i Nidarosdomen. Dette innleder en ny æra i kirken. For dette må bety at de homofiles vigselsrett nå trumfer selve Kristus og påskebudskapet i Den norske kirke.

 

Adresseavisen: Kritiserer homopreken under høymessen