Pride-flagget var ikke plassert på alteret, men mellom orgelet og kirkekoret da NRK sendte søndagens gudstjeneste. Pussig nok var Pride-flagget nærmest mest i fokus under sendingen, med et tv-kamera som sveipet forbi det gjennom store deler av gudstjenesten. Var det fordi kirken var så glissent besøkt, eller fordi nettopp det budskapet var viktig for NRK?

Det pågår regnbuedager i Bodø, 8. til 10. juni, noe som ble nevnt i den tv-overførte gudstjenesten fra Bodø domkirke. Gudstjenesten var selvfølgelig langt på veg en vanlig gudstjeneste, med bibelord, orgelmusikk og preken. Men Pride-flagget slo av tonen helt fra start, og ble fanget inn av tv-kameraet fra begynnelse til slutt. Selv om det var plassert bakerst i kirken, på orgelet til domkantor Brian Hepworth. Flaggets innhold ble da også nevnt i prekenen til prest Egil Arnsby:

– I disse dager arrangeres Regnbuedagene her i Bodø, og vi vil feire det fantastiske mangfoldet vi har her i byen. Et mangfold av etnisitet og kulturer, i kjønn og kjønnsidentitet. Det handler om å bli sett og akseptert på tvers av legning, alder, funksjonsevne. Og det handler om å møtes på tvers av sosialøkonomisk status, religion og livssyn. Takk til dere som arrangerer festivalen og til alle som deltar, sa prest Arnsby i sin preken.

Både mye og litt regnbue i domkirken

Gudstjenesten i Bodø var ikke presentert som noen egentlig regnbuemesse, selv om slike begynner å bli vanlig i mange kirker. Og selv om Pride-regnbuen slo an tonen både i prekentekst og visuelt.
Ikke for det, det har blitt arrangert en ordentlig regnbuemesse også i Bodø domkirke. Så seint som 21. april i år. Den ble kanskje ikke vist i NRK i gudstjenestetid, selv om minst en kjendis deltok. Det vil si Espen Ester Pirelli Benestad, sammen med lokale prester og musikere, og kunstnere fra Queer Ways, står de i egenomtalen til eventet i kirken. Og videre:

«Regnbuemessen var et konsept som ble utviklet i det skeive miljøet rundt Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile og brukt i Oslo Domkirke og Paulus kirke på slutten av 1990-tallet. Denne regnbuemessen ble også feiret da PrideArt hadde utstilling på Stiklestad som Olsok-utstillere i 2022, hvor det også inngikk en «kanonisering» av Kim Friele.
Denne kvelden vil deler av forestillingen «Himmelen Dronning» bli framført som en del av gudstjenesten.
Om teaterstykket “Evangeliet etter Jesus – Himmelens dronning”, med Esben Esther Pirelli Benestad. Av Jo Clifford:

De bibelske fortellingene er blant de eldste og sterkeste vi har. Men i dette evangeliet er Jesus trans. Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning er et revolusjonerende, skeivt ritual – en sterk, poetisk og tankevekkende teateropplevelse som utfordrer faste forestillinger om kjønn, identitet og tro. En banebrytende teaterprekenen med Norges egen transpionér Esben Esther Pirelli Benestad som Jesus, som åpner det radikale, kristne kjærlighetsbudskapet til å gjelde alle som historisk har vært utestengt og ekskludert på grunnlag av kjønn, legning eller identitet, men også spør hvor åpne og inkluderende vi er som samfunn.»

Pride i Bodø og Gildeskål

Arrangør for regnbuemessen i Bodø i april var Pride Art/Skeive Kunstnere Norway og Nils Riedl. Sistnevnte er til daglig Pride-aktivist, Pride-kunstner og sogneprest i Gildeskål, det vil det eldgamle kirkestedet i Nordland som blant annet huser en middelalderkirke fra 1100-tallet. Men det begynner å bli lenge siden middelalderen, og nye tider på det gamle kirkestedet. Som akkurat har opplevd et likekjønnet bryllup.

«En stor begivenhet da menigheten ble fullstendig overrasket av mødrene til dåpsbarnet som avsluttet gudstjenesten med å gifte seg. Første gang likekjønnet bryllup for meg i Gildeskål! Rørende! Gratulerer med dagen», skrev prest Nils Riedl på Facebook søndag og gratulerte de to nygifte fellesmødrene til dåpsbarnet.

Fra Bodø domkirke under den tv-overførte gudstjenesten 9. juni 2024. På prekestolen prest Egil Arnsby. Skjermdump.

Tilbake til Bodø domkirke, som er hovedkirke i Sør-Hålogaland bispedømme og den største kirken i Bodø. Den er oppført i betong, med en funksjonalistisk stil og sto ferdig i 1956. Domkirken ble fredet av Riksantikvaren 13. august 2002, som en del av etterkrigsarkitekturen i Bodø. Det var det første kirkebygget som utnyttet armert betong til nye formelement, ifølge Wikipedia. Biskop i Bodø og Sør-Hålogaland bispedømme er Svein Valle. Han ble vigslet til biskop i Bodø domkirke i november 2023.

«Søndag 9. juni klokken 11.00 inviterer vi deg og alle du kjenner til å delta i gudstjeneste i Bodø domkirke. Gudstjenesten vil sendes på NRK TV og vi ønsker selvsagt å vise stolt fram byen, kirka og samholdet vårt. Vi ses i kirka!» Skrev domkirken på Facebook i forkant. Oppfordringen så ikke ut til å ha slått helt an, ford det var ganske så glissent i benkeradene.
Var det derfor NRKs kamera var så opptatt av dette Pride-flagget som kom til syne hele tiden?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.