Nytt

Det er interessant å se hvordan nordmenn flytter ut av Groruddalen i Oslo, og hvordan denne utviklingen medfører at folk fra andre kulturer dominerer, spesielt ved flere barne- og ungdomsskoler. Norske tradisjoner tones ned, og norskspråklige kunnskaper er svake.

Er man kritisk til denne utviklingen, så er det ikke uvanlig at man får høre at det er så mange måter å være norsk på. Ikke minst er politikere flinke til å stille spørsmål om hva norsk kultur er, eller om det i det hele tatt er noe som er norsk. Det skal skapes et nytt vi. Vi må se fremover og skape et nytt fellesskap.

Innflyttede folk fra andre land er derimot ofte svært bevisste på hvem de er og hvilken kultur de tilhører. Onsdag 12. februar kan man lese et eksempel på dette i Akers Avis. I Norge ser det ut til at alt og alle former for kultur er en måte å være norsk på.

Tsjetsjenere er et eksempel på folkeslag som ønsker å beholde kulturen sin. Det er tydeligvis ikke like mange måter å være tsjetsjensk på som det er å være norsk på. De ser bakover og tar vare på gammelt fellesskap.

– Det er viktig for oss som folkeslag å beholde kulturen vår. Da vi var ungdommer i Norge, hadde vi ingen steder som hadde samme interesse for den tsjetsjenske kulturen som oss. Derfor vil vi gi den neste generasjonen en plass hvor de kan lære om sine røtter.

Sitatet er hentet fra en artikkel om tsjetsjenere som har flyktet fra hjemlandet og som nå bor i Groruddalen i Oslo.

(Artikkelen er ikke å finne på nett.)