Nytt

Frps innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari sier til VG at Norge bør gjøre som Sveits, og holde folkeavstemning om innstramninger i innvandringspolitikken, som det etter hans oppfatning og i tråd med meningsmålinger er klart flertall for i befolkningen.

Heller ikke europeisk innvandring er ifølge Keshvari helt uproblematisk:

– Litauere og polakker som kommer og søker arbeid i Norge, henter gjerne familien hit når de oppdager alt de kan få gratis ved å bosette seg her, blant annet gratis helsehjelp og trygdeytelser. Finansavisen har i en serie artikler vist at det ikke er økonomisk bærekraftig å opprettholde en så stor innvandring over tid. Det gjelder også arbeidsinnvandrerne, sier Keshwari.

Regjeringspartner og Europa-minister Vidar Helgesen (H) er ikke overraskende negativ til utspillet, og sitter klar til å lese fra katekismen:

– Fra norsk side vil vi understreke at prinsippet om fri bevegelighet av personer er viktig for vekst og velstand i en åpen økonomi, sier Helgesen.

Også Geir Bekkevold (Krf) har autopiloten påslått:

– Er du enig med Frp i at også arbeidsinnvandringen fra EU-land er problematisk?

– Nei, det er jeg helt uenig i. Jeg forholder meg til EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelse i det felles europeiske arbeidsmarkedet, og er absolutt ikke på linje med Keshvari. Tvert imot snakker vi om folk som kommer til Norge for å jobbe, og som dermed bidrar positivt til det norske samfunnet, blant annet ved at de betaler skatt, sier KrF-representanten.

Og som aldri blir gamle, syke, småbarnsforeldre, boligsøkende, kollektivreisende, korrupte eller forbrytere, og dermed aldri kan tenkes i det lange løp å ta ut mer enn de betaler inn, hverken av økonomisk, sosial eller naturgitt kapital.

De uuttalte forutsetningene for regnskapet tilhører genren satire.

 

VG: Frp vil ha folkeavstemning om innvandring