I kveld holder EU som kjent møte om hvordan unionen skal forholde seg til flyktningkrisen den nye folkevandringstiden.

Bakteppet for møtet er den pågående menneskestrømmen og EUs ferske vedtak om å påtvinge kvoter av «flyktninger» til motvillige EU-stater – det siste en ordning som Europa-minister Vidar Helgesen gav sin tilslutning til under den nylige Civita-frokosten viet til temaet.

I dag signaliserer statsråden at Norge også kan bli med på denne kvoteordningen, skriver VG.

Ifølge Helgesen kan en permanent mekanisme for omfordeling av flyktninger landene imellom, bli pliktig for Norge å delta i, fordi Norge deltar fullt ut i Schengen-samarbeidet og er part i Dublin-avtalen som regulerer asylansvaret i Europa.

Forslaget er omstridt, men får tung støtte fra Sverige.

– EU-kommisjonen vil komme tilbake neste år med forslag til felles asyl- og flyktningpolitikk. Hvis en slik permanent mekanisme for relokalisering blir en del av Dublin-avtalen, så blir den bindende for Norge, sier Helgesen til VG onsdag formiddag.

Det Helgesen sier ved ikke å signalisere at Norge ville motsette seg noe slikt, er altså at han på Norges vegne er rede til permanent å outsource vårt lands utlendingspolitikk til EU.

På denne måten bøyer statsråden seg også for kravene fra tullepartiene:

Samtidig besvarer Helgesen kravet fra Venstre og KrF, om at Norge må ta imot flyktninger gjennom EUs akutte byrdefordeling, og ikke «kjøpe seg fri» fra EUs flyktningedugnad:

– Det er litt for tidlig å si hva EU endelig kommer fram til, før etter kveldens toppmøte. Toppmøter hamrer sammen kompromisser, så vi får avvente det. Men det er interessant at man ville kjøre et flertallsvedtak i denne situasjonen, sier Helgesen.

«Interessant». Litt av et ordvalg når EU sentralt påtvinger beslutninger som setter den nasjonale selvbestemmelsesretten til side på en måte uten historisk sidestykke.

Det er også «interessant» at Helgesen ser seg nødt til å sukre den syriske pillen han lar Norge svelge.

Hvordan Frp orker å sitte i en regjering som dels administrerer og dels applauderer dette overnasjonale maktmisbruket i strid med en av partiets hjertesaker, er en stadig større gåte.

 

VG