Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag kunngjort publikasjon av sin rapport 2014/4, kalt «Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge». I den forbindelse er det også offentliggjort et sammendrag av rapporten.

SSBs egen oppsummering minner om at antall innvandrere – altså første generasjon – er doblet siden 2004, for i øyeblikket å utgjøre 600.000 personer, eller 12 % av befolkningen. At flere er i fruktbar alder enn tilfellet er for den øvrige befolkningen, anføres som forklaring på at 23 % av de nyfødte i 2012 hadde en mor som var innvandrer.

Ellers observeres det at fruktbarheten for østeuropeere er gått litt opp, mens den er gått vesentlig ned for asiater og afrikanere, slik at innvandrernes samlede fruktbarhet er gått noe ned.

Vel så interessant som at nesten hver fjerde nyfødte har innvandrermor, er det kanskje at 15,7 % av de nyfødte har to innvandrerforeldre. Nesten hver sjette nyfødte er altså 2. generasjonsinnvandrer. Regner man med «to og en halv»-generasjonen, er summen litt over en sjettedel.

En instruktiv figur på rapportens side 20 viser dessuten de siste tjue årenes utvikling i fordelingen mellom de ca. 60.000 nyfødte pr. år:

ssb-rapp-2014-4-fig-2.13

Det er rimelig å anta at integrasjonsproblemene stort sett befinner seg i den oransje og den lilla sektoren. Hvis de er proporsjonale med størrelsen, vil de være fordoblet på ti år (men pga. cluster-effekter er de nok mer enn fordoblet).

Det er også lett å tenke seg at størrelsen på det oransje kakestykket, som representerer et landsgjennomsnitt, er svært forskjellig fra sted til sted. I hovedstaden vil det opplagt være mye større. I den grad man ikke snakker norsk hjemme, vil man da få en pekepinn om hvilke konklusjoner norske foreldre trekker innen barnet blir seks år.

Interessant er det også å se hvordan de nyfødte med innvandrermor fordeler seg etter morens landbakgrunn, informasjon som finnes på rapportens side 22:

ssb-rapp-2014-4-fig-2.16

Asia, Afrika og Øst-Europa er klart dominerende. Asias dominans er ikke så tydelig, da man har skilt mellom Asia øst og Asia vest.

Sett under ett avtegner denne informasjonen bildet av et land som om en generasjon mest sannsynlig blir å sammenligne med USA. Det blir trolig litt rart for mange å snakke om norske og andre nabolag, men en venner seg nok til det.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.