Nytt

Aftenposten skriver om somaliske kvinners deltagelse i yrkeslivet.  Disse kvinnene deltar i svært liten grad og er ofte hjemmeværende.

Allikevel påpeker somaliske Lul Hassan Kulmiye at somaliske kvinner er på vei og vil klare seg godt i det norske samfunnet. Det påpekes at somaliske forventninger til kvinnen kan være et hinder for yrkesdeltagelse. Vil disse forventningene bli borte over tid i Norge, eller vil de forsterkes?

Det fortelles også om et norsk arbeidsliv som ikke ønsker somaliske kvinner. Artikkelen skriver ikke noe om somaliske kvinners generelle norskspråklige kompetanse og utdanningsnivå. Har de kvalifikasjonene som etterspørres? Det kan være flere grunner til at somaliske kvinner eventuelt kan ha vanskelig for å få jobb. Kanskje det største hinderet for innpass i arbeidslivet er dem selv og deres syn på kvinnens plass i et samfunn?

En av fire norsk-somaliske kvinner i Oslo i alderen 30–59 år er i jobb. Årsaker som fremheves, er at mange kvinner er enslige mødre med mange barn, at det i deres miljø er forventet at kvinner ikke skal arbeide utenfor hjemmet, nylig ankomst og mangel på formelle kvalifikasjoner.

Kulmiye mener funnene i studien er en realitet, og at de må bli et verktøy for å hjelpe dem som trenger det for å bli inkludert.

I bagasjen hadde hun selv videregående skole da hun kom på familiegjenforening med sin daværende mann. De ble tidlig skilt, men samarbeider godt. Barna er nå alderen 26–17 år. Ett av barna døde.

– Somaliske kvinner har vært her i 20 år, og nå er 23 prosent av dem i arbeid i Oslo. Hvis vi sammenligner med kvinner fra Pakistan og Tyrkia som kom for 40 år siden, og som har nesten like lav yrkesdeltagelse rundt 30 prosent, går inkluderingen fort kvinner fra Somalia. Somaliske kvinner er på vei!

Mange somaliere kommer fra en tradisjon hvor kvinner passer barn og sørger for familien hjemme, mens menn skal forsørge familien.

Hun mener at det norske systemet kan være et hinder.

– Når flyktningene kommer til Norge får de alt servert. Det skaper avhengighet. Og så plutselig, når de får opphold, skal de klare alt selv – finne jobb i et arbeidsmarked som ofte ikke vil ha deg.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Somaliske-kvinner-er-pa-vei-7406523.html

Les også

-
-
-
-
-
-