Er det til klassikerlitteraturen man skal gå for å nære evnen til å forestille seg de dystre hjørnene av fremtidens Europa?

The Times gjør en referanse til «Oliver Twist» i sin omtale av en av flere bander av lommetyver bestående av mindreårige romfolk, som opererer i Paris og sendes andre steder også – under trusler om juling hvis de ikke leverer. Noen av dem er blitt arrestert og løslatt hundrevis av ganger.

Hjernene bak en av bandene er nylig blitt tatt:

Officers described the ring as the biggest family-based network exploiting East European youths ever dismantled in the Paris area, adding that children were also being “trafficked for criminal purposes” to other European countries.

The suspected masterminds, a Romanian married couple named as Stejar B, 43, and Lucica T, 44, allegedly ran a Dickensian network of terrified children as young as 12, setting daily targets of up to £250 before dropping them in central Paris to steal cash and valuables.

Vi er i vår del av verden vant til å tenke på en samfunnsmodell hvor næringslivet skaper verdier, som siden i noen grad omfordeles av en velferdsstat. Dette gjelder opplagt ikke alle som bor her. Det finnes lommer av førindustriell, nesten middelaldersk virkelighet.

Å lese om igjen Charles Dickens’ beskrivelser av England i den industrielle revolusjonens barndom, med sine store sosiale problemer og klasseskiller, er kanskje ingen dårlig innledende øvelse hvis man skal tenke litt frem i tid? Når den allmenne velstandsepokens parentes lukkes, kan humanioras gjenfødelse bli en av de uforutsette konsekvensene.

 

Oliver Twist-style traffickers ‘exporting pickpockets around Europe’

Les også

-
-
-
-
-
-