En gang i tiden kunne kristne og kristelig oppdratte gjenkjenne hat hvis de så det. De hadde fått utvikle samvittigheten.

I dag må ungdommer ha veiledning for å gjenkjenne hatet. Ihvertfall hvis man skal tro dialogsenteret til Mellomkirkelig Råd, som har utviklet eget læremateriale til bruk i undervisningen.

Men det som slår en når en leser om veiledningen, er: Hvorfor er det behov for å veilede om noe som er så opplagt? Kan det være fordi veiledningen er en fordekt politisk instruksjon?

– Det er dokumentert fra flere hold at det er alt for mye antisemittisme og hat mot muslimer i det norske samfunnet, i tillegg til rapporter som viser hat og rasisme mot rom-folk, det som kalles antisiganisme, sier Sven Thore Kloster (bilde), rådgiver i Mellomkirkelig råd. De har lenge fått høre om denne tendensen i sitt dialogarbeid med muslimer, jøder og andre – og for et par år siden fikk de et brev fra Det mosaiske trossamfund der de ba Den norske kirke bidra til å aktivt bekjempe antisemittismen i det norske samfunnet.

– Alt dette er varsellamper fra samtiden som vi tar på alvor. Formålet med trosopplæringsmaterialet er å sette kristne ungdommer i stand til å oppdage og gjenkjenne dette hatet når de ser det – og gi dem ressurser til hvordan de kan være med å motvirke det, sier Kloster.

Man undres; lærer ungdommene noe om hvem det er som hater jøder? Om hvorfor antisemittismen har blusset opp i en grad som gjør at få ønsker å bli identifisert som jøder offentlig?

Veiledningen kan minne om gamle dagers studiesirkler, der man skulle lære den rette politiske tro. Er ungdommene så identitetsusikre som disse prestene – dialogprestene – hevder?

 

– 15-åringer arbeider hardt for å bygge sin egen identitet – ofte i kontrast til det de ikke er. Vi må lære våre unge å bli trygge på og stolte av sin egen tro, uten å øve vold mot, karikere eller fortegne andres tro, sier Steinar Ims, dialogprest og daglig leder i Kirkelig dialogsenter. De har utarbeidet materialet på oppdrag fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Materialet er rettet mot trosopplæringsansatte, og kan brukes både for konfirmanter og andre ungdomsgrupper. Det begynner med en kort historisk og aktuell fremstilling av jødehat, islamofobi og antisiganisme – og presenterer så en verktøykasse med dialogbaserte øvelser og bibelstudier.

Vil ungdommene lære at f.eks islamofobi er en omstridt term, som ofte brukes til å beskytte islam mot kritikk? Den norske kirke synes å ha slått inn på en vei der en bestemt religion skal beskyttes mot kritikk. Det vil gjøre noe med det åndelige klimaet. Det vil innskrenke ytringsfriheten og kristnes syn på troen.  I realiteten bereder man grunnen for en form for synkretisme, dvs. sammenblanding av religioner.

http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=378344