Ukendt for den brede offentlighed strømmer der uhyggelige ting ud fra EU-parlamentet. Vi er vidner til den næste totalitarisme i Europa. Om det hersker der mindre og mindre tvivl. Ikke nok med, at det er et udtalt ønske for EU at ødelægge Europas nationalstater ved at gøre medlemsstaterne til hule skaller berøvet al virkelig suverænitet. Samtidig skal borgerne indoktrineres på en måde, som man – jeg beklager at bruge så stærke ord – skal tilbage til styreformer i Europa, som vi mindes med gru, for at kunne se, hvad det drejer sig om.

Det seneste skud på den totalitære stamme står at læse i et arbejdspapir fra EU-parlamentet udarbejdet af den uafhængige gruppe ECTR. ECTR har som medlemmer tidligere særdeles magtfulde personer som Jose Maria Aznar og Göran Persson, engang statschefer i Spanien og Sverige. Titlen på arbejdspapiret lyder:

A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance

Meningen er den, at dette arbejdspapir skal munde ud i, at de lovgivende forsamlinger i EU-landene skal vedtage indholdet af arbejdspapiret som lov. Uagtet denne arbejdsgruppe ikke direkte hører under EU-parlamentet, må der med de mange tunge navne i ECTR være tale om en indflydelsesrig gruppe. Det ses allerede af, at linket til rapporten ligger som en del af EU-parlamentets hjemmeside. Det siger i sig selv mere end rigeligt, at EU-parlamentet tager en gruppe som ECTR alvorligt.

Hvad står der så?

Ved hjælp af grov udnyttelse af begrebet tolerance præsenteres i praksis ideer, der vil forsøge at fratage især den opvoksende generation dens mulighed for at tænke selv. Vore børn skal i stedet lære at tænke på den “rigtige” måde. Det vil sige, at særligt børn og unge med djævelens vold og magt skal acceptere EU-elitens forsøg på at forvandle Europa til et blot beboet område for alle og derfor for ingen, mindst af alle europæerne selv. Andre såkaldt udsatte grupper er nævnt i arbejdspapiret, men i praksis er det ikke nogen hemmelighed, hvad dette handler om.

Vedtager det danske folketing dette papir som lov, har Folketinget forpligtet sig til, at skoler fra grundskolen og opefter skal indeholde undervisning, der “opfordrer børnene til at acceptere mangfoldighed og fremme et klima med tolerance.” (side 10) Det understreges, at det er “meget vigtigt” at påbegynde disse kurser “så tidligt som muligt”. Fem-seks årige børn i 0. klasse skal således tidligt i gang med at få lært noget tolerance.

Kurser i tolerance skal ligeledes gøres obligatoriske for militæret og politikorpset.

Der skal udarbejdes undervisningsmateriale af Undervisningsministeriet, og instruktører skal trænes i at undervise undervisere, så disse på den korrekte måde kan undervise de fem-seks årige i tolerance. (side 11) Det pointeres, at undervisningsmaterialet ikke må indeholde intolerante udsagn. Det kunne man nok have regnet ud, selv om det ikke var fremgået af arbejdspapiret.

Medierne

Statsejede medier som TV og radio skal pålægges at anvende en vis procentdel af sendefladen til at promovere tolerance. Privatejede medier skal opfordres til at gøre det samme. Endelig skal alle medier, offentlige som private, opfordres til at anskaffe sig en særlig etisk kodeks, der skal forhindre spredningen af intolerance gennem en særlig mediekommission. Til det sidste punkt har arbejdsgruppen fundet det nødvendigt med en lille note, der siger om en sådan etisk kodeks med tilhørende kommission:

“Dette er en delikat sag, eftersom det ikke er hensigten at censurere medierne. En mediekommission bør bestå af uafhængige personer, men den oprettes af – og skal rapportere til – medierne selv snarere end af regeringen.

Pyh, jeg troede lige, at det var et eller andet med meningskontrol og censur. Nu er jeg beroliget.

Set noget lignende?

Det har jeg muligvis, men jeg er ikke sikker. Dette udspil er dog noget af det mest ubehagelige, jeg er blevet præsenteret for. Det er ren George Orwell.

 

Opprinnelig i Jyllands-Posten den 4. november 2013.