Den franske filosofen Alain Finkielkraut besøkte Danmark nylig. Kasper Støvring finner det interessant at en høyt utdannet fransk intellektuell annengenerasjonsinnvandrer med jødisk bakgrund, hvis far satt i nazisternes konsentrasjonsleir, kommer til Danmark for å forsvare det forbudte: assimilasjon, homogenitet og nasjonalfølelse. Støvring rekapitulerer fra intervjuer i danske medier og gir til beste sine egne kommentarer: Da en franskmand […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.