Nytt

Eva Hamberg sitter i den svenske kirkens lærenemnd. Nå har hun fått nok, av sekulariseringen og den lave takehøyden. Hun går ut av nemnden og kirken.

Det er erkebiskopvalg i Sverige. Under utspørringen fikk kandidatene spørsmål om hvem som gir det sanneste bildet av Gud – Jesus eller Mohammed.

Hamberg sier hun har vært vitne til prosessen innenfra.

– Nu går det inte längre. Jag har haft ett inifrånperspektiv i ett kvarts sekel, och gjort kyrkan medveten om sekulariseringen. Ingen kan säga att jag inte har försökt, men det har ingen som helst effekt.

Rädsla för att predika om Jesus

Eva Hamberg spar inte på krutet i sin kritik mot Svenska kyrkan. Hon menar att det finns en bristande vördnad för den treenige Guden och att man inte vågar predika om Jesus under högmässan.

Parallelt med synkretismen går en stadig lavere toleranse for de som mener noe annet. Det er en merkelig kombinasjon: åpenhet mot andre religioner, og samtidig intoleranse innad. Det utøves kirketukt på en ny måte: den som ikke er med får ikke embete.

– Dessutom finns den en klar brist på tolerans inom Svenska kyrkan. Kandidaterna var ju noga med att prata om vikten av dialog, det låter fint, men det är bara floskler. Egentligen förföljer kyrkans ledning de grupper som tycker annorlunda. Håller man inte med i ämbetsfrågan så blir man inte prästvigd. Det är väldigt lågt till tak.

 

http://www.dagen.se/nyheter/ledande-teolog-gar-ur-svenska-kyrkan/