Riksdagens nyvalgte var til gudstjeneste i Storkyrkan idag, og der holdt biskop Eva Brunne preken. Hun ble utnevnt ifjor og er verdens første og eneste lesbiske biskop. Brunne brukte prekenen til å hudflette Sverigedemokratene.

Det var en høytidelig anledning med kongefamilien til stede. Likevel fant biskopen det for godt å lange ut etter de tyve nyvalgte Sverigedemokratene som satt på kirkebenkene. Til sist fikk Jimmy Åkesson og de andre nok og reiste seg og gikk. Da kunne Mona Sahlin triumfere.

Selv ikke i kirkerommet blir man spart for det politisk korrekte evangeliet i Sverige.

Brunne åpnet i mer svevende former om menneskeverdet. Mot slutten ble hun tydeligere og brodden mot SD var ikke til å ta feil av. Hun hengte dem ut som rasister. Spesielt provoserende for SD-representantene var at hun også roste demonstrasjonen dagen før, som var klart anti-SD.

Det är mycket som krävs av er, men tappa inte modet. Vi står bakom er, vi som har gett er mandat att föra vår talan. För det är väl så demokrati fungerar?

Vi har lyssnat på bibeltexter. Nu var det inte den svenska riksdagen som Paulus skrev till utan en grupp människor i stadenThessaloniki. Till dem sa han: Vi vädjar till er att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er, de som står i spetsen. Visa dem den största kärlek och uppskattning. Och så fortsätter han med rådet: Släck inte anden, pröva allt, ta vara på det som är bra. Det är ord också till oss alla som har röstat och till er alla som valts medförtroende.

Salomo i sin vishet skrev inte heller till den svenska riksdagen, men ändå kan det bli ord till er: Gud är vägvisaren till visheten. Gud leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Visheten – hon som med sin konst har format allt. Ord av nåd mer än av krav. Allt hänger inte på mig själv eller på mitt parti.

När Jesus närmade sig Jerusalem och lärjungarna ljudligt lät sin glädje höras, bad en grupp fariséer att Jesus skulle huta åt sina lärjungar. Se till att de höll tyst. Man undrar varför de inte kunde tala med lärjungarna direkt. De var ju ändå vuxna människor. Och svaret de får är: Om de tiger kommer stenarna att ropa.

Vad var det som de hade varit med om på vägen. Jo, bland annat atten blind man botades och kunde leva sitt liv helt och fullt. Och så mötet med den föraktade tullindrivaren Sackaios. Han som klättrade upp i trädet för att kunna se, men kanske också för att gömma sig. Till den blinde mannen sa Jesus: Vad vill du att jag ska göra för dig? Till Sackaios sa han: Kom ner från trädet, jag vill gästa ditt hem. Möten i ögonhöjd, med ögonkontakt, i samtal, som betydde livslång förändring för både den blinde och Sackaios. Det var detta lärjungarna hade varit med om. Den stora förändringen för två människor. Det var därför de inte kunde hålla tyst med sin glädje. Och om de ändå hade tystats, hade stenarna ropat om det viktiga i den stora förändringen. Förändringensom bokstavligen blev livsavgörande.

Det är de livsavgörande förändringarna för människor som är en stor del av ert uppdrag. Och i det aldrig komma så långt ifrån oss som ger er mandat att ni upphör att möta i ögonhöjd, att ni aldrig upphör att ropa ner någon från trädet och säga: Jag vill tala med dig. Höra någons rop och säga: Vad vill du att jag ska göra för dig?
Vi som tror på människors värdighet och lika värde, oavsett vilket land vi är födda i, oavsett vilket kön eller vilken ålder vi har, oavsett hur vår sexuella orientering tar sig uttryck, vi tror och hoppas att ni har den fortsatta förmågan att säga: Jag vill tala med dig, och den fortsatta längtan att ställa frågan: Vad vill du att jag ska göra fördig? Och känna den stora glädjen i de förändringar som detta kan göra.

I går kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Här räcker det inte att vi ger några hundra människor mandat att föra vår talan. Här har vi ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen förmänniskovärde, måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp.
Vi har mycket att göra. List, mod, värme krävs. Känn glädjen i uppdraget. Känn tyngden i uppdraget. Känn mandatet från oss. Pröva allt, ta vara på det som är bra. Gör inte skillnad på människor. Känn nåden att vila hos den Gud som har skapat oss.

Ved direkte å nevne demonstrasjon i Stockholm mandag, greide biskop Brunne å koble inn et forsvar for venstresiden, som har benyttet grove og brutale metoder mot Sverigedemokratene: antidemokratiske metoder. Et normalt menneske ville vist varsomhet med å trekke venstreaktivisme inn i en preken, og det attpåttil til Riksdagsrepresentantene. Biskopen sa med kongefamilien til stede at de 20 SD-representantene ikke var verdig demokratiet, for de benekter menneskers likeverd.

Hun sa også at de ikke kunne være troende, for troende gjør ikke forskjell. Den politiske korrekthet og fariseismen er glir over i hverandre. Hun kunne føyd til: takk, Herre, for at vi ikke er slik.

Etterpå sa biskopen at hun ikke kunne forstå hvorfor SD-folkene tok på vei. Hun hadde aldri vært ute for noe lignende.

Eva Brunne säger till Expressen:
– Jag stod i predikstolen och såg inte vad som hände.
– När jag förstod blev jag väldigt förvånad. Och jag är fortfarande förvånad. Jag har aldrig varit med om något liknande, men det är naturligtvis människor fritt att lyssna på vad som sägs i kyrkan, säger hon.
Därför pratade hon om rasism
På frågan varför hon tog upp rasism i sin predikan svarade Brunne:
– För att det hör till evangelium och för att det är något som förekommer i vår tid. Mitt uppdrag som biskop är att tolka evangeliet in i vår tid, säger hon till TT.

Mona Sahlin kunne hovere over de umodne SD’ere. Nå ble SD mobbet også i kirken. De har ikke fred noe sted, ikke på gatene, ikke i Riksdagen. Kanskje de kapitulerer?

Jimmy Åkesson ba senere kongen om unnskyldning.

Men nu förklarar Jimme Åkesson:
– Jag tror inte någon förstår hur det är att leva under hot av extrema vänstergrupper. När biskopen hyllar dessa kan vi förstås inte sitta kvar, säger Åkesson till Expressen.se.
Han fortsätter:
– Vi är inget rasistiskt parti. Men demonstrationerna i går var riktade mot oss. Jag tycker inte man ska använda predikstolen med den typen av politisk propaganda, fortsätter Åkesson.
Ber om ursäkt
Jimmie Åkesson valde folkdräkt dagen till ära för att hedra kungen.
Men om det var respektfullt att resa sig upp i kyrkan och lämna säger han:
– Jag vill verkligen be kungen om ursäkt om han kände sig illa till mods när vi reste oss. Men samtidigt vill jag vädja om förståelse, säger Jimmie Åkesson.
Han kommenterar också frågan om det var oproffsigt av SD att lämna.
– Jag tycker det är synnerligen oproffsigt att bjuda in en gäst och sedan kränka den, svarar Åkesson.

Man må spørre om ledelsen for den svenske kirken er totalt uten bakkekontakt: hvordan tror de folk kommer til å reagere hvis SD-representantenes mobbes og trakasseres, fra TV-studio under valgnatten til gater og i deres hjem, og i Riksdagen. Dette kommer nå ut. Det er det samme som å gjøre dem til martyrer. Har biskop Brunne tenkt på sitt ansvar for kirken? På noe som heter omdømme?

Expressens lederskribent Ann-Charlotte Marteus ser ingen problemer med at Gud mobiliseres mot SD. Det ringer ingen historiske klokker: Skulle det ikke være SD som hadde Gott mit uns på plakaten, hvis propagandaen mot dem var riktig. Så er det altså de politisk korrekte. Marteus finner SD for «vidrig». Hun synes de er ekle selv når de er høytidsstemte. Det er falskt selvsagt.

Riksdagsledamot Jimmie Åkesson och hans kolleger lämnade Storkyrkan när biskopen talade om människors lika värde helt enkelt därför att en sådan tanke upprör dem.

En annan sak som är lögn med SD är den statsmannamässighet som Åkesson och hans trupper försökte utstråla i går. Deras skenheliga prat om att «ta ansvar för landet». Ett dygn senare kan de inte ens hålla stilen Storkyrkan, i närvaro av statschefen, under firandet av riksdagens högtidliga öppnande. Provocerade på gränsen till vredesutbrott av – en präst!

Snacka om att vara på kant med det svenska kulturarvet.
..
Att biskopen hyllar vanliga medborgare som demonstrerar mot rasism är helt i harmoni med det kristna kärleksbudskapet. Hon hyllar förstås inga våldsverkare.
Men att SD hörde allt detta, läste in detta, i dagens predikan, säger ganska mycket om deras dunkla, parallella värld, fylld med hat och fiendebilder.
De är rädda för vargen. De inser inte att det är de som är vargen.

Jesus v. Åkesson: 1-0

Jimmie Åkesson: «Jag vill be kungen om ursäk

Les også

-
-
-
-
-
-