Tidligere Folkparti-leder Bengt Westerberg overleverer mandag en utredning som foreslår at svenske lærere skal settes på skolebenken for å lære hvordan de skal håndtere rasisme i klasserommet. Prislapp: 650 millioner kroner.

I dag överlämnar Westerberg sin stora utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet till integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Hans lösning är ett lärarlyft i mänskliga rättigheter. 130 miljoner kronor om året ska avsättas under fem år för att tre lärare från varje svensk skola – totalt 20 000 lärare – ska erbjudas en fortbildning motsvarande 15 högskolepoäng. Enligt förslaget, som SvD tagit del av, finansieras satsningen genom reformutrymmet i kommande års statsbudgetar.

– När en elev vill utmana och säger något rasistiskt vet lärarna ofta inte hur de ska hantera situationen. I Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning är det väldigt tydligt att de ofta inte tar det som utgångspunkt för att inleda en dialog, utan värjer sig, säger Bengt Westerberg.

Lärarkåren bidrar också till vad han kallar en etnifiering av individen.

– För läraren blir Ali från Tunisien en representant för tunisisk kultur, utan att hon vet bakgrunden. Alis föräldrar kanske har flytt för att de inte gillar islam eller regimen, kanske vill de inte att han ska minnas något av Tunisien, säger Westerberg.

Det finns därför risker med att ordna mångkulturella dagar i skolan. Att uppmuntra etniska föreningar är att uppmuntra exotisering, skriver Westerberg också i utredningen.

I högtalarna på Kulturhusetfiket spelas Abba. På frågan vad svenskhet är svarar Westerberg mångfald. Vad är främlingsfientlighet? Att klumpa ihop människor och påstå att andra grupper har negativa egenskaper.

– Ofta inser man att folk lever mycket olika liv i Sverige. Men andra kulturer tillskriver man en mer homogen uppfattning, att alla lever på samma sätt.

Hverdagsrasismen er fortsatt det største problemet, sier Westerberg til Svenska Dagbladet. Selv er han liberaler. Han er mot omskjæring av gutter, og avisen lurer på hvor tolerant det er.

– Det finns olika skyddsvärden man kan slå vakt om. En är religionsfrihet. Jag har tagit ställning för små pojkars integritet, säger Bengt Westerberg.

Hur påverkas förtroendet för dig bland muslimer och judar när du vill förbjuda vad många av dem tycker är en central del av deras identitet?

– Någon judisk organisation och någon muslimsk grupp tyckte att jag skulle avsättas från uppdraget. Det visar väl hur känslig frågan är. Men de flesta jag pratat med känner respekt för mitt ställningstagande.

Westerberg mener det er feil å isolere Sverigedemokratene. Men han reagerer på språklig utglidning:

– Det finns risker när även etablerade politiker börjar tala om ”den misslyckade integrationspolitiken”, som om det vore en sann beskrivning av hela integrationspolitiken, säger Westerberg.

”Vardagsrasism största hotet”

Regeringens utredare Bengt Westerberg vill satsa 650 miljoner kronor på ett lärarlyft mot främlingsfientlighet. Lärarna klarar inte av att ta diskussionen när rasism dyker upp i klassrummet, anser han. Nu ska de tillbaka till skolbänken.

 

Les også

-
-
-
-
-
-