Adventstiden peker mot Jesu fødsel og frelse fra konsekvensene av menneskets opprør mot Gud. Uten syndefallet behøves ingen Jesus. Kirkesamfunn erobres imidlertid av ideologi som avviser syndefallet. Selv kirkekunsten berøres. En ny altertavle i Malmø viser et homo- og transeparadis. At Gud skapte mann og kvinne for hverandre, blir krenkende.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.