Kommentar

Selv jeg som slett ikke har særlig tiltro til media, kunne ikke ha forestilt meg det sirkuset journalister og andre har stelt i stand rundt Frp etter valget. Er man panisk engstelig for sannheten? Det eneste sikre man kan lese ut av denne meningsløse hetsen mot Frp, er at smerten ved de rødgrønnes tap og de blås vinning, var mye vondere enn jeg ante – for journalister og enkelte akademikere.

Og man smir mens jernet er varmt. Nå har Frp blitt diskutert opp ad vegger og ned ad stolper om ABBs partimedlemskap, kjoler og tiltaleformer – tema som er fullstendig uinteressante hva gjelder ny politisk kurs for landet vårt. I «Debatten» på NRK1 19. september skal Frp og Norges omdømme være tema. Dette såkalte internasjonale omdømmeproblemet er det ikke Frp, men journalistene selv som har stelt i stand, godt hjulpet av universitetsansatte som Alf Gunvald Nilsen.

VG har 18. september et to-siders oppslag om Frp. Avisen har funnet frem Frp-toppenes mest omdiskuterte sitater om innvandring. De første sitater er fra Carl I Hagen. Det er etter min mening vanskelig å være uenig i hva Hagen sier om minoriteter og harmoniske samfunn. Viser ikke all erfaring at homogene samfunn fungerer best på alle måter?

VG går 16 år tilbake – til 1997 da Hagen skal ha sagt:

Et samfunn uten etniske minoriteter er et samfunn i harmoni.

I 2004 sa Hagen dette om islams utbredelse til menigheten Levende Ord:

De har på lik linje med Hitler, klarlagt for lenge siden at den langsiktige planen er å islamisere verden. De er på god veg, de er kommet langt inn i Afrika og er på god veg i Europa.  …og da må vi ta til motmæle»

VG vet at Hagen snakker sant her. Jeg nekter å tro at VG ikke kjenner noen av de tusenvis av videosnutter på nettet som bekrefter at Hagen taler sant om islamistenes plan. Det sies klart og tydelig at man ønsker verdensherredømme. Man er dessuten villig til å bruke alle slags grufulle metoder for å nå målet om dette verdensherredømmet (se lenken videosnutter). Islams utbredelse i Europa og her hjemme i Norge trenger man ikke lenger dokumentere. Det holder med å ta en titt ut av vinduet.

Det er aldeles utrolig at VG er mer opptatt av å sverte Hagen og Frp enn å ta truslene fra islamistene og problemene med innvandringen på alvor. Hva er det som feiler VG? Hvorfor sniker avisen seg unna de relevante spørsmålene og de aktuelle problemstillingene? Denne journalistikken som systematisk sniker seg unna de ubehagelige problemer rundt islam og innvandring er en  journalistikk vi ikke ønsker. Gi oss ekte, oppriktige og ærlige journalister. Vi er gått fullstendig trøtt av snikjournalistikken.

Carl I. Hagen nevner Hitler, og apropos denne despoten, i januar 2009 uttalte en av islams nåværende sjefsideologer Yusuf al-Qaradawi at Holocaust var en guddommelig straff for jødene iverksatt av Adolf Hitler.

VG siterer også fra Christian Tybring-Gjeddes kronikk «Drøm fra Disneyland»

Vi tror ikke på noe flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler.

Når vi ser på innvandringen og de godt dokumenterte problemene som følger med – som mer vold, flere drap, flere voldtekter, gruppevoldtekter, overfylte krisesentre og fengsler, æresdrap, kjønnslemlestelse og kvinneundertrykking – er ikke da masseinnvandringen «idioti på lang sikt»? Og dersom vi løfter blikket fra steinrøysa og ser til Afghanistan, til Libya, til Egypt, til Pakistan eller til Syria – er det da så unaturlig å tro at masseinnvandringen fra disse landene en dag vil rive landet vårt i filler? Hvordan er det for (de kristne) minoriteter i disse landene? Hvordan er det for kvinner? For apostater? For sanne intellektuelle, for homofile eller opposisjonelle? Det er helt legitimt å være uenig med Tybring-Gjedde, men det er slett ikke greit å henge ut Tybring-Gjedde fordi han ut fra empiri og historiske fakta tror på en svært ubehagelig framtid i landet vårt.

Det er å håpe at Siv Jensen og resten av ledelsen i Frp klarer å stå oppreist i dette hardkjøret fra pressen. Det er i så måte et positivt innslag at på spørsmål fra VG til Siv Jensen om hun vil følge Stoltenbergs anmodning om å beklage at hun brukte ordet «snikislamisering» gjentar Jensen hva hun sa på TV:

Jeg har ikke tenkt å be om unnskyldning for at jeg og Frp vil bekjempe fremveksten av slike radikale krefter og de ideene de forfekter. Det burde også Jens Stoltenberg være opptatt av.

Jens Stoltenberg er nok opptatt av spørsmålet, men sniker seg unna. Han har ikke baller til å fronte det. Det har derimot Siv Jensen. Det er kanskje derfor hun er så farlig for snikjournalistene som har brukt år på å fornekte virkeligheten?

 

«Her sniksnur Frp», VG 18. september (papirutgaven)