Tavle

Det gjør jo alt så mye klarere. De tradisjonelle kirkene har som formål å forberede sine medlemmer til saligheten i det hinsidige, hvilket anses som et så dypt menneskelig behov at man nødig ekskommuniserer folk. Frata Holocaust-fornektere embedet, javel, men ikke støte dem ut i fortapelsens evige mørke. Også de må få sjansen til å finne fred, hvilende i Guds favner.

NAV tilbyr materiell frelse i det dennesidige. Alt er tilgitt så lenge du i det minste inkluderer den norske stat i et polyteistisk verdensbilde, om nødvendig i smug. Derfor er NAV så inkluderende at det ikke gjør noe om du f.eks. reiser utenlands for å drive terror. Vi liker det ikke, selvsagt, men skulle vi frata vedkommende sjansen til å bli en del av det salige dorske fellesskap? Tiden går, og alderdommen gjør sitt.

Noen av sakramentene feires pr. skjema. Skriftemålet skjer hos saksbehandleren, og nattverden kommer på konto. Bare følg ritualet. Si de rette tingene, og gjør som de andre.

Utenlandsmisjonen er også med. Mens Den norske kirke kan sende en sjømannsprest til en dåp ved Middelhavet, kan NAV-kirken operere i hele EØS-området. Her finnes ikke lenger jøde eller greker. Verden skal frelses ved den norske modellen. Amen.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også