En kvinne venter på å få utført en abort ved Hope Medical Group for Women i Shreveport, Louisiana, den 9. oktober 2021. Foto: Rebecca Blackwell / AP / NTB.

Det er lenge siden man tok noen større notis av dumhetene som fra tid til annen kommer fra tjenestepersoner i Den norske kirke, der mange av dem lenge har jobbet særdeles grundig for å frata kirken enhver åndelig autoritet.

Stavangers biskop Anne Lise Ådnøy har nå ikke desto mindre klart å gjøre seg ekstra godt bemerket i akkurat den øvelsen. Ådnøy har nå bedt til Gud for kvinners rett til abort i USA, melder NTB. Bakteppet er naturligvis at Roe vs. Wade-dommen fra 1973 kan bli omstøtt.

Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy engasjerer seg i den stadig mer opphetede kampen om abort i USA. På sin Facebook-side la hun ut en bønn for selvbestemt abort.

«Gode Gud, du som skapte kvinner i ditt bilde. Gjør det mulig for de amerikanske kvinnene som blir ufrivillig gravide å avbryte svangerskapet innenfor lovlige, trygge rammer. Amen,» ber Ådnøy på sin Facebook-side.

Det er som det skal være når himmelens bakkemannskap ber for mennesker som har det vanskelig, men det er noe ganske annet å be for en lovgivning – ikke minst når denne åpner for noe kirken lenge regnet som et brudd på det femte bud om ikke å drepe. Er ikke de bitte små kvinnene i mors liv også skapt i Guds bilde?

Den norske kirke har en tid hatt den fordømte uvanen det er å ta stilling i politiske spørsmål der det ikke finnes noe kristent læregrunnlag for å gjøre det, men det er uvanlig at en slik stillingtagen også får en liturgisk dimensjon. Abortsaken er også spesiell, fremfor alt fordi den på dramatisk vis også involverer noen andre enn den aborterende kvinnen.

Heldigvis finnes det noen i Stavangers intelligente kirkeliv som sier fra om akkurat det:

Blant dem som reagerer, er et av bispedømmerådsmedlemmene i Stavanger.

– Biskopen sitt abortutspill er sjokkerende. Jeg tenker særlig på at biskopen utelater det ufødte livet i bønnen sin. Barneperspektivet er helt borte. Men abort handler alltid om minst to liv. Det er minst like viktig med bønn for det ufødte liv, sier Therese Egebakken.

Etter hvert som vi har fått bedre observasjoner av svangerskapets forskjellige faser, er de fleste i dag på det rene med at det ikke går mange ukene før en abort handler om å ta det alle med øyne i hodet kan dra kjensel på som et lite menneskeliv. Selv tilhengere av liberale abortlover tenker ofte at abort er et onde, men som av og til er nødvendig.

De fleste land som har hatt restriktive abortlover, har da også gitt tilgang til abort i unntakstilfeller. Problemet vi har hatt siden liberaliseringen, er at aborttallene er så sjokkerende høye at det som skulle ha vært en nødutvei, er blitt en slags hovedferdselsåre.

Men Stavanger-bispen bekymrer seg tilsynelatende ikke for denne dødskulturen, og det er uansett ikke de eliminerte barna som står hennes hjerte nærmest.

Helt siden Jesu dager har omsorgen for de svake og utstøtte vært en nobel side ved kristen lære. Det er naturligvis ikke noe galt i å ha omsorg for ufrivillig gravide, men hvor passende er det egentlig at det som presumptivt er en Jesu disippel, helt overser hvem som er svakest og bokstavelig talt mest utstøtt her?

Skjønt det passer jo overens med at Den norske kirke i dag ikke lenger har noe som er i nærheten av å kunne kalles en lære. Logisk nok har den derfor også gitt avkall på å prøve å lære bort noe som helst.

Ådnøy gjør også så godt hun kan for ikke å være kristen overhodet:

Til Dagen sier biskopen at hun ventet seg reaksjoner.

– Jeg er klar over at dette er et splittende spørsmål, så jeg er ikke forundret over at det kommer reaksjoner.

Hun vet altså at hun skaper splittelse i det hun skrider til bønneverket. Hvorfor er det så maktpåliggende for en biskop å så splid?

I klassisk kristendom er den tilbøyeligheten noe som snarere assosieres med satan. Et godt eksempel på dette er å finne i Romerbrevets 16. kapittel:

17 Jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende folk på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20 Måtte fredens Gud snart knuse Satan under føttene på dere! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Ådnøy skaper splittelse, og hun går imot den mottatte læren. En norsk biskop leker altså satan. Det er å synke uvanlig dypt, selv for Den norske kirke.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.