Det døde omtrent 800 nordmenn i løpet av de 18 månedene med nedstengninger under pandemien. Normalt dør omtrent 1500 nordmenn i løpet av en tre måneders influensasesong, de fleste på alders- og sykehjem.

Omtrent 260 dør hvert år av overdose.

114 døde i trafikkulykker i 2023.

12.000 dør hvert år fordi de blir abortert på norske sykehus. Frem til nå har 600.000 barn dødd i Norge etter at abortloven ble iverksatt i 1976, med knappest mulig flertall på Stortinget.

Hvilket betyr at mors mage er den farligste plassen å oppholde seg for en nordmann.
Når vi vet at omtrent 60.000 nordmenn blir født hvert år i Norge, vet vi samtidig at hver 6. gravide kvinne tar abort. Da ser vi bort fra spontanaborter og dødfødsler.

Regjeringen Støre foreslår endringer av abortloven. Lovens formål skal fjernes. Dette formålet er å holde aborttallene lavest mulig, hvilket betyr at med Støre-regjeringens endringer av abortloven, vil vi få langt høyere aborttall. Støre-regjerningen vil også utvide abortgrensen fra 12. svangerskapsuke til 18. svangerskapsuke.

Dette har den katolske kirke sendt et høringssvar på, med gode, omsorgsfulle argumenter. Dere kan lese argumentene her.

De fleste kristne er imot abort, fordi de anser abort som drap. I gamle dager ble mord på en gravid kvinne ansett som, og straffet som, dobbeltdrap.

Dessverre kan jeg ikke bruke Den norske kirke som et strålende eksempel på abortmotstand. De hadde prester som Børre Knutsen og Ludvig Nessa, som reiste seg som gudsmenn og profeter imot abortloven, men de ble sterkt motarbeidet av sine egne, som var enige i sak, men ikke i metoder. Det er en skam at ikke flere kristne i Norge har støttet prestene i deres abortkamp.

Konservativt vil at både mor og barn skal bli møtt med omsorg og kjærlighet, og at forholdene skal bli lagt til rette slik at kvinnen kan fullføre sin graviditet og føde barnet. Vi ønsker at hun skal få hjelp til å oppfostre barnet selv, hvis hun ikke ser på adopsjon som en mulighet.

Muslimer er også tradisjonelt imot abort. Konservativt støtter og deler muslimers omsorg for det ufødte barnet, for hvorfor skal det ufødte barnet få dødsstraff? Hva galt har det ufødte barnet gjort?

Er det en forbrytelse å være uønsket? Er det barnets feil at foreldrene er voldelige eller narkomane? Er det barnet sin feil at foreldrene driver med fyll og festing og har samleie med den ene etter den andre? Fortjener barnet å dø fordi det er et resultat av voldtekt eller incest? Fortjener barn av fattige foreldre å dø? Hva med barn av studenter eller barn som kommer på et ubeleilig tidspunkt? Denne praksisen er spesielt skammelig når den praktiseres i Norge anno 2024. Vi lever i et av verdens rikeste land, med verdens beste velferdsgoder.

Er det en forbrytelse å ha Downs syndrom?

Er det en forbrytelse å ødelegge mammas bikinilinje rett før sommersesongen? Jeg hørte til mitt sjokk en influenser oppgi dette som årsak til at hun ville ta abort!

Moder Theresa drev et arbeid i Calcutta. Hun stelte spedalskes sår og stelte døende slik at de fikk en verdig død. Hun tok imot alle nyfødte babyer som ble levert ved hennes dør. Hun hadde et barnehjem. Da hun fikk spørsmål om det kunne bli for mange barn sett i forhold til hva barnehjemmet hadde kapasitet til, svarte hun: «Kan man få for mange blomster?» Underforstått ligger den trygge tilliten til Gud. Han vil sørge for oss når vi vandrer i lydighet overfor Ham.
Da moder Theresa var i Norge i 1979 og mottok Nobels fredspris, talte hun imot abort på en svært så omsorgsfull måte. Da hadde Norge nettopp fått abortloven. Her er hennes Nobel-tale: https://www.youtube.com/watch?v=69vFAHLkAlI

Det å ta abort er drap, og en forbrytelse mot det ufødte barnet, mot den naturlige morskjærligheten og morshjertet, mot barnefaren som naturlig vil ha etterkommere og arvinger, og imot Gud som har skapt det.

«Du har skapt mitt indre. Du har vevd meg i mors liv … Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp, mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.» Salme 139:13+16

Konservativt vil fjerne hele muligheten til å ta abort, fordi vi er imot drap og anser fosteret som et menneske med verdi, skapt av Gud og elsket av Ham.

 

Medlem av styret i Konservativt Sandefjord
og nestleder i Konservativt Vestfold

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.