Tavle

Når en nordirsk pastor straffeforfølges for å ha uttalt at islam er satanisk og klekket ut i helvete, er det vanskelig å la være å tenke på f.eks. Martin Luthers lille katekisme, som er en del av Den norske kirkens trosgrunnlag.

Katekismens forklaring til annen trosartikkel lyder slik:

Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru Maria. Han er min Herre, som har gjenløst meg fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hens egen, leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet, liksom han har stått opp fra de døde, lever og regjerer i evighet.

Spranget herfra (og annetsteds fra i kristne skrifter) til å konkludere at islam er satanisk, er ikke nødvendigvis så veldig langt: Ingen frelse uten Jesus, ingen frelsende Jesus i islam, og det som leder bort fra frelsen, kommer fra satan. Resonnementet ender åpenbart med å sette flere enn islam på anklagebenken.

Det som her til lands har gått under navnet «helveteslæren», er riktignok ikke teologisk på moten i Den norske kirken for tiden, men er vel fortsatt å anse som sentral i Den katolske kirken, gitt at den er nevnt i deres katekisme. Endel muslimer er også svært frimodige når det gjelder hvem som har utsikter til å havne i helvete.

Hvis det pluralistiske samfunnet også omfatter ideenes pluralisme, burde det tilsi at ideene fritt kan kjempe om sjelene, and may the best win. Hvis en evangelisk pastor oppriktig mener at islam er satanisk, hvorfor skal han straffeforfølges for å si det, så lenge han ikke oppfordrer noen til å iverksette straffer i det dennesidige?

Forklaringen kan vanskelig være noen annen enn at offentlig takt og tone har fått forrang fremfor såvel ytrings- som religionsfriheten, samt at taktfullhet forventes av presumptivt ansvarlige borgere. De presumptivt uansvarlige er det synd på, og de som det er synd på, har lisens til å snakke om helvete.

Les også

-
-
-
-
-
-