Utestengelsen av Robert Spencer og Pamela Geller går dypere og handler om noe mer enn bare vanlig polisiært sikkerhetsarbeid, av typen bortvisning ved demonstrasjoner. Det berører utøvelsen av ytringsfrihet og erstatningen av den med anstendighet.

Der hensyn til andre støter mot ytringsfrihet, må sistnevnte vike. Det er essensen av innenriksminister Theresa Mays avslag.

Det spiller ingen rolle om det Spencer sier om islam medfører riktighet. Poenget er at det krenker og hisser opp andre. Anstendighet, form, fasade betyr alt.

Moreover, from the text of the Home Secretary’s letter to Spencer, it would appear that the reason for the the ban is that the British government is now telling people that certain interpretations of Islam are to be proscribed, even if they may be true – a truly terrifying and totalitarian development, and an open assault upon freedom of thought and expression, not to mention religious scholarship.

Skriver Melanie Phillips. Denne observasjonen stemmer overens med det som kom frem i behandlingen av saken mot Lars Hedegaard for hans uttalelser om muslimer og voldtekt. Der sa domstolen eksplisitt at det spilte ingen rolle om påstandene kunne dokumenteres. De var grovt krenkende, og sannhetsgehalten var saken uvedkommende.

Dette vesentlige poenget druknet i støyen fra selve saken, men dukker opp igjen i Theresa Mays brev: Anstendighet og hensyn dikterer nå ytringsfrihetens rammer. Dvs. den er opphevet.