Nytt

Nattens knivstikkinger i Oslo har gjort inntrykk på kommentarredaktør i Vårt Land, Jon Magne Lund. Den vanlige leser blir ikke fortalt om etnisitet ved knivbruk og annen vold. Men Lund vet beskjed og er både opprørt og bekymret.

Somaliere var innblandet i to av tre knivstikkingsepisoder i Oslo i natt. Vi kan ikke forholde oss passive til at somaliere er den minst tilpassede innvandrergruppen i Oslo.

Rett etter midnatt ble en 19-åring med somalisk bakgrunn knivstukket i Oslo. Det dreide seg ikke om et ran, kan det ha vært et gjengoppgjør? Fire-fem gjerningsmenn ble sett løpende fra åstedet.

På et rom på Sentrum pensjonat ble en 31-åring – også han med somalisk bakgrunn – i natt stukket i brystet med kniv. En albaner på 41 ble pågrepet på stedet.

Grytidlig i morges ble en 18-åring knivstukket i en leilighet på Tøyen. En 18-åring og en 41-åring er pågrepet. Ingen av de tre er av etnisk norsk opprinnelse.

Antall somaliske flyktninger i Norge er nå ca. 30.000. Det er allment akseptert at dette er den minst tilpassede innvandrergruppen. De har bodd her i ganske kort tid, den somaliske innvandringsbefolkningen er svært ung, arbeidsledigheten er meget høy og gjennomsnittsinntekten lav.

Lund skriver at han ikke vet hva løsningen på problemene er. Tør vi antyde: a) at mediene begynner å bli litt mer ærlige om hvem som gjør hva. b) tør å se på antallet som kommer til Norge. Det er ikke mange år siden tallet på somaliere var 20.000. Nå er det steget med 50 %. Hvor mange er det om ti år? Hvis Vårt Land kunne bidra til å normalisere slike opplagte spørsmål, ville man tatt det første skritt mot å betrakte verden på en normal måte. Eller skal man toe sine hender og overlate problemene til neste generasjon?

Som Lund sikkert vil oppdage i løpet av dagen har han overskredet en grense: Tittel og den direkte tilnærming er fy-fy. Da nører man opp under grumsete holdninger. Slik har bl.a. Stein Aabø i Dagbladet kritisert forskere som Steinar Holden og Grete Brochmann for å gi krutt til Frps kanoner. Heller da taushet.

Blodig natt i Oslo