Nytt

En rekke norsk-somaliere er blitt innkalt til PST etter Nairobi-terroren, hvor mye tyder på at en eller flere norske statsborgere med somalisk bakgrunn deltok i såvel planlegging som gjennomføring.

Dagbladet har snakket med en talsmann:

– Den reaksjonen jeg har fått er at folk er lei seg over det de hører, sier Abdi Mohammed Abdille (31), leder for Somali Youth Network i Oslo og tidligere leder i Somalisk studentforening (SSF), til Dagbladet.

Abdille tar forbehold om at PST ikke har fått 100 prosent bekreftet at nordmannen var involvert i terrorangrepet, og avventer resultatet av PSTs etterforskning.

– Hvis det stemmer er det dumt, slår han fast.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at det for somaliere vil oppleves som en ubehagelig plikt å få politiets oppmerksomhet, for mange, sannsynligvis de fleste, vil hverken ha sympati for eller kjennskap til det som måtte ha foregått av terrorforberedelser blant andre personer med samme bakgrunn.

Men mye taler for at noen må ha visst noe. Problemet for PST er i så fall at de som vet, neppe vil si noe:

– Har du registrert ytterliggående strømninger i det somaliske miljøet?

– Det kommer an på hvordan du definerer det. Det kan være forskjellige meninger om hvordan ting burde være i Somalia, men det er ingen støtte for å angripe eller ødelegge nabolandene, sier Abdille.

– De fleste somaliere er veldig lei av Al-Shabaab. Det kan hende det er noen som sympatiserer med dem i Norge, men det er ikke noe man snakker høyt om.

Ikke noe man snakker høyt om. Det ville ikke være første gang i verdenshistorien at terrorister kan skjule seg forholdsvis enkelt blant folk med samme bakgrunn, så lenge taushetens lov gjelder. Fra den nord-irske konflikten er det velkjent at folk lot som om de ikke ante hva familiemedlemmer, venner eller bekjente holdt på med, og selv blant offentlige tjenestepersoner hendte det at man så en annen vei.

Hvis lignende ting skjer blant somaliere eller andre i Norge, vil det være vanskelig å oppdage. Man vil være avhengig av at noen sier noe, hvilket krever et tillitsforhold som ikke er lett å kombinere med innkallinger til avhør, som lett kan oppfattes som mistenkeliggjøring. Somaliere i Norge av god vilje behandler forhåpentligvis politi-informanter blant sine egne med minst samme diskresjon som terrorsympatisører måtte vise den andre veien.

 

– Vi er lei av Al-Shabaab