Drøyt seks måneder etter at det skjedde er det plutselig blitt fornyet oppmerksomhet omkring den norsk-somaliske mannen som stod bak et selvmordsangrep i Buulo Burde, Somalia, den 18. mars 2014.

NRK kan opplyse om at det de kaller Norges første selvmordsbomber, Burhan Ahmed Abdule, hadde truffet og blitt fotografert sammen med daværende statsminister Jens Stoltenberg i Halden noen år før terroraksjonen.

Omstendighetene rundt denne nye haldenseren endte, tilsynelatende i strid med forventningene, ikke opp som en solskinnshistorie av integrasjon:

Abdule støttet Arbeiderpartiet og ble et forbilde i det somaliske miljøet i Halden. Ingen visste at han om noen år skulle bli selvmordsbomber for al-Shabaab.

Det var knapt noen som visste det etterpå heller. Noen aviser skrev om hendelsen kort etter, da det ble sagt at mannen het Abdullahi Ahmed Abdulle, men det hele var gått inn i glemselen dagen etter.

Det er litt fascinerende at dette skjelettet ramler ut av skapet nå, et halvt år etterpå. Det skyldes formodentlig at politiet har fått samlet trådene. Det tar kanskje så lang tid å skaffe innsikt i terror begått av norske borgere.

Som PST sa på det tidspunktet:

Hvor mange norsk-somaliere som har vendt tilbake til hjemlandet for å slutte seg til al-Shabaab, har PST ingen formening om.

Hvilke holdninger er det nå det skal tas et oppgjør med? Arbeiderpartiets? Det somaliske miljøets?

 

Her er Norges første selvmordsbomber